2023 ägde SIOP-konferensen rum i Kanada och i år kommer den att äga rum i USA.

Barncancerfonden delar ut över 380 000 för att stärka svenskt deltagande i internationella konferenser och möten

Det internationella kunskapsutbytet är extra viktigt inom barnonkologin då varje diagnos är unik och patientunderlaget ofta är litet. För att stimulera till ökat internationellt kunskapsutbyte så utlyser barncancerfonden medel både för deltagande och arrangerande av konferenser och andra typer av möten om barnonkologisk vård och forskning.

Barncancerfondens lyser ut resebidrag tre gånger om året och i detta beslut fördelas 236 330 kronor till 16 forskare och barnonkologer. Hälften av ansökningarna som beviljas handlar om deltagande i årets störst vetenskapliga internationella forskarmöte – SIOP 2024. Konferensen, som är den 56:e i ordningen, äger rum i oktober och brukar samla mellan 2500 - 3000 onkologer, forskare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner som arbetar inom barnonkologi.

Den årliga SIOP-konferensen är en plattform för att presentera den senaste forskningen, dela kliniska erfarenheter och diskutera nya behandlingsmetoder.

– Detta stora och årliga möte är ett av de viktigaste evenemangen när man vill knyta kontakter utanför den egna specialiteten men också för att på ett effektivt sätt omvärldsbevaka och bli uppdaterad på var forskningsfronten ligger inom såväl biologisk som psykosocial forskning, menar barncancerfondens forskningschef Britt-Marie Frost.

Reseanslagen kan sökas av läkare, forskare, kurator, psykolog, sjuksköterska eller annan person verksam inom barncancerområdet. Ett viktigt villkor är att den som söker måste delta aktivt i konferensen som presentatör. Övriga resebidrag bidrar bland annat till internationellt eller nordiskt kunskapsutbyte inom neuropsykologi, hjärntumörer, hematologi, metastaser och andrologi.

Ytterligare 150 000 till symposier och metodikstudier

Inom ramen för samma utlysningsomgång beviljades också medel till ett symposium om fertilitet samt ett arbetsmöte om leukemi och lymfom liksom två metodikstudier. 

Här finns listorna på Barncancerfondens beviljade anslag:  https://www.barncancerfonden.se/for-forskare/forskningsanslag/beviljade-forskningsanslag-och-tjanster/