Insamlat hittills: 2,500 kr

5%

Mål: 50,000 kr

Insamlingen har stängt
Målsättning: 50,000 kr

Leanladans föreläsningar för barncancerfonden

Leanladan är ett kunskapsföretag som genom utbildning, upplevelse och utmaning skapar insikt och inspiration i syfte att öka företags konkurrenskraft och lönsamhet genom att stärka kundvärdet och nyttan.

Leanladans utbildningskoncept handlar om att bygga tillit såväl som att ge verktyg till effektivare processer som sedan leder till ökad motivation som i sin tur leder till företagets möjlighet att satsa sina frigjorda resurser på långsiktig tillväxt.

Att skapa tillit handlar till stor del att skapa en företagskultur som tillvaratar alla anställdas intressen genom att arbeta på ett långsiktigt sätt och att skapa värde för såväl, anställda, samhälle, kunder, ägare och inte minst nästa generation.

Med detta som en röd tråd i vårt synsätt så har vi bestämt att vi utför föreläsningar i ämnet "balanserat synsätt" mellan å ena sidan människoskap å andra sidan kundskap, dvs balansen mellan att känna stolthet, trygghet och motivation och att företaget strävar efter att bibehålla produktuionen kvar i sverige genom att ständigt utaman oss att skapa mer kundvärde och öka vår konkurrenskraft.

Föreläsningarnas innehåll handlar om att beskriva det egna exemplet Starke Arvid AB i kombination med principerna i Lean produktion och filosofin om hur man bygger en arbetsplats med tillit och äkta motivation. Det handlar kort och gott om entreprenörsskap med "hjärta och hjärna"

Vi är förnärvarande 5 personer i Leanladan som genomför och utför dessa föreläsningar. Vi känner oss både stolta och motiverade att ta oss an nya föreläsningsuppdrag där vi låter vår uppdragsgivare bestämma vårt arvod med vetskap om att detsamma går direkt till barncancerfonden.

Tack Barncancerfonden för ert arbete - tillsammans kan vi bli friskare och starkare i en värld som annars skulle kunna bli sjukare och sjukare!

Senaste bidragen till insamlingen

  • Anonym

    Åse & Viste Härads Sparbank

  • Anonym

Här kan du bidra på ett enkelt sätt!

Scanna QR-koden till höger i din Swish-app och bidra med valfri gåva.

Scanna här!