Enorma mängder forskningsdata om barncancer samlas idag in över hela världen, i olika format och separata databaser som sällan är utformade för att delas. Med innovationsprojektet BrainChild ska Barncancerfonden undersöka möjligheten att skapa nya förutsättningar för barncancerforskning genom en centraliserad dataplattform för att lagra, analysera och dela data med forskare och kliniker. Med finansiering från EQT Foundation inleds en förstudie under hösten 2023.

Idag finns stora mängder data kring ett barn som drabbas av cancer, men institutionerna använder sig ofta av olika infrastrukturer och system för datalagring, vilket gör det svårt att både komma åt rätt information och få system att prata med varandra.

Genom projektet BrainChild vill Barncancerfonden undersöka möjligheten att skapa en centraliserad dataplattform för att lagra, analysera och dela data om barncancer med forskare och kliniker. Med hjälp av AI-teknik och tillgång till storskaliga data hoppas vi att BrainChild kan överbrygga tidigare utmaningar och underlätta effektivt informationsutbyte mellan olika aktörer. Förhoppningen är att BrainChild ska fylla ett viktigt behov i den globala forskningsinfrastrukturen och bidra till att påskynda betydande framsteg inom utvecklingen av nya behandlingar.

Projektstart hösten 2023

BrainChild initierades av Barncancerfonden under 2022. Med start under hösten 2023 inleds en förstudie med mål om att skapa rätt förutsättningar för framtagande av ett pilotprojekt. Förstudien har möjliggjorts tack vare EQT Foundation. Nu pågår finansieringsrunda för nästa steg.

Kontakt

  • ElinorWesterberg

    Elinor Westerberg

    Enhetschef/Chef strategisk affär

  • AnnaEklöf

    Anna Eklöf

    Ansvarig affärsutveckling & filantropi