Nu stärks stödet för de som drabbas av barncancer

Mindre än hälften av de familjer vars barn insjuknar i cancer anser att de fått bra psykosocialt stöd, enligt en undersökning från Novus. Nu stärker Barncancerfonden stödverksamheten för drabbade genom bland annat professionellt samtalsstöd och stödgrupper.

Undersökningen från Novus är gjord på uppdrag av Barncancerfonden och vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare till barn med cancer. Den visar att endast 24 procent av föräldrarna anser att det psykosociala stöd som det insjuknade barnet fick från sjukvården efter vårdtiden var bra. Motsvarande siffra för syskon till det sjuka barnet – endast 10 procent. För föräldrarna själva är det 20 procent som anser att det psykosociala stödet de fick var bra.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk - bättre psykosocialt stöd behövs. Att få stöd och samtala om sorg och svåra saker i livet är en viktig del i en läkeprocess, trots det lämnas alltför många familjer ensamma i att bearbeta den kris en barncancerdiagnos innebär, säger Jessica Runemark, chef för Barncancerfondens programverksamhet. 

Förstärker stödinsatser

Nu förstärker Barncancerfonden verksamheten inom psykosocialt stöd. Insatserna riktar sig till det insjuknade barnet, syskon, föräldrar och närstående, både under och efter behandling. Stödet ska fungera som ett komplement till sjukvården och ges på flera olika sätt: Barncancerfonden utvidgar det digitala samtalsstödet med ytterligare en legitimerad psykoterapeut för att ännu bättre kunna möta det stora behovet av professionellt samtalsstöd. Dessutom startas digitala samtalsgrupper för föräldrar till barn med cancer, för syskon och specifika grupper för de föräldrar som mist ett barn. De föräldrar som mist ett barn kan även delta i den digitala samtalsserien "En serie om sorg" i vilken en legitimerad psykoterapeut leder samtal om att förlora ett barn. Och i Barncancerfondens nya podd "Dela ordet" delar drabbade och sakkunniga med sig om erfarenheter av att möta svåra situationer i livet. Syftet med Barncancerfondens stödverksamhet är att ge jämlikt stöd oavsett var i landet en familj bor. 

– Vi har inget annat val än att förstärka stödet till drabbade, lidandet är stort och akut. Men parallellt för vi nära samtal med ansvariga på kommunal, regional och nationell nivå för att bidra till en fungerande välfärd där fler drabbade får det stöd man behöver för att leva, inte bara överleva, säger Katarina Gold, operativ chef på Barncancerfonden.

Exempel på Barncancerfondens psykosociala stöd:

  • Ett kostnadsfritt digitalt samtalsstöd med legitimerade psykoterapeuter. Stödet riktar sig till drabbade familjer och närstående och samtalen kan ske både enskilt och i grupp. I samtalen ges möjlighet att prata om såväl vardagsfunderingar som svårare frågor. Antalet samtal ges utifrån behov och önskemål i samråd med respektive psykoterapeut.
  • Diagnosspecifika samtalsgrupper. En digital mötesplats för föräldrar till barn med cancer. Ett forum att lyfta känslor och tankar med andra som delar ens erfarenheter. Grupperna leds av samtalsvärdar som själva är föräldrar till barn som tidigare har behandlats för cancer.
  • En serie om sorg. En samtalsserie om sorgen efter att ett barn dött. Samtalen leds av Barncancerfondens legitimerade psykoterapeut och vänder sig till föräldrar. Under hösten och vintern livesänds nya avsnitt med möjlighet till efterföljande digitala samtalsgrupper för att utbyta tankar och erfarenheter med andra i liknande situation.
  • Podcasten Dela ordet – din podd när livet är svårt. En ny podd i vilken personer med egna erfarenheter av barncancer och experter medverkar. Podden berör teman som att få ett mycket svårt sjukdomsbesked, att vara syskon till någon med stora behov eller att leva med vetskapen om att ens barn kommer dö. Förhoppningen är att podden ska kunna vara ett stöd för den som genomgått svåra saker i livet som inte nödvändigtvis handlar om specifikt barncancer. Podden finansieras av Postkodlotteriet och finns där poddar finns och på barncancerfonden.se/podcast.

Om undersökningen från Novus

Barncancerfondens enkätundersökning till föräldrar och vårdnadshavare (2021) har genomförts av Novus på uppdrag av Barncancerfonden. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om de behov och det stöd som föräldrar/och eller vårdnadshavare till ett barn som drabbats av cancer upplever sig ha och/eller fått och/eller sakna. Totalt har över 1200 föräldrar/vårdnadshavare till barn med cancer deltagit i undersökningen.