Digitalt samtalsstöd

Barncancerfonden erbjuder sedan i början av 2019 digitalt samtalsstöd. Idag riktar sig stödet till familjer med barn som drabbats av hjärntumör där behandlingen avslutats och till familjer där barnet inte längre lever. På sikt är målet att alla familjer som drabbats av barncancer, oavsett diagnos, ska kunna ta del av det digitala samtalsstödet.

Så fungerar det digitala samtalsstödet

  • Samtalsstödet ges av Suzanne Runesson, socionom och leg. psykoterapeut.
  • Samtalsstödet riktar sig till dig som barn, familj eller närstående. Samtalen kan ske både enskilt och i grupp.
  • Du bokar enkelt en tid via länken ovanför och samtalen sker sedan via video eller telefon på en tid och plats som passar dig.
  • Du väljer själv vad samtalen ska handla om. Du ges möjlighet att samtala om tankar, känslor och funderingar kring det du upplever och har varit med om. Antalet samtal ges utifrån behov och önskemål i samråd med din psykoterapeut.
  • Det digitala samtalsstödet är fristående och kostnadsfritt och är ett komplement till redan befintliga insatser inom sjukvården.

Det digitala samtalsstödet är tillgängligt för familjer och närstående i hela landet. Syftet med det digitala samtalsstödet är att möta de drabbade familjernas behov av ett lättillgängligt och individanpassat stöd.

Tidsbokning av digitalt samtalsstöd

Sker med mobilt bank-ID. Saknar du mobilt bank-ID? Mejla till suzanne.runesson@barncancerfonden.se

Boka här

 

Digitalt samtalsstöd för familjer med barn som drabbats av hjärntumör

Projektet med det digitala samtalsstöd som givits av Lena Falck, leg. psykoterapeut, och som har riktat sig till familjer med barn som drabbats av hjärntumör kommer att avslutas enligt plan i december 2020. Därefter blir det digitala samtalsstödet en del av Barncancerfondens ordinarie verksamhet med målet att fler drabbade barn och familjer ska få tillgång till stöd.Lena Falck är psykoterapeut och kommer i Barncancerfondens regi erbjuda samtalsstöd till familjer och föräldrar till svårt cancersjuka barn. Samtalen kommer att föras över Skype.