En serie om sorg

En digital samtalsserie om sorgen efter att ett barn dött. Samtalen leds av Suzanne Runesson, leg. psykoterapeut på Barncancerfonden, och vänder sig till både föräldrar, syskon och närstående till ett barn som dött. I samtalen möter Suzanne drabbade föräldrar, syskon och andra stödpersoner. Tillsammans delar de med sig av tankar, råd och erfarenheter vid sorg.

När ett barn dör och livet är som allra svårast kan det vara av stort värde för dig som förälder, syskon eller närstående att samtala med någon och få dela dina tankar och känslor. Behovet av samtalsstöd kan finnas både när sorgen är ny och när den funnits en längre tid.

Under våren 2021 har Barncancerfonden sänt tre avsnitt med olika teman kring sorg. Efter varje livesändning har möjligheten funnits att delta digitalt i mindre samtalsgrupper för att utbyta tankar och erfarenheter med andra i liknande situation. 

Avsnitt från våren 2021:


"Att hålla samman
i relationen och med andra runt omkring efter att ett barn dött"

Livesändes den 11 maj 2021.


"Att stötta syskon i takt med att ålder och mognad ökar"

Livesändes den 13 april 2021.

"Från sjukskrivning till arbete eller skola - hur gör man?"

Livesändes den 16 mars 2021.


Tidigare avsnitt: 

”Mitt syskon lever inte, men det gör jag!””Högtider, årstider, datum och annat återkommande – hur hanterar vi det?” 

”Jag är alltid förälder till mitt barn”

Prata med någon när livet känns svårt?

Barncancerfonden erbjuder alla familjer, närstående och vuxna överlevare som drabbats av barncancer digitalt samtalsstöd med leg. psykoterapeut.

Läs mer och boka här