dockor_wide.jpg

Stöd drabbade

En viktig del av vårt arbete handlar om att stödja drabbade och deras familjer. Här berättar vi mer om hur du kan bidra.

I de lokala föreningarna bedrivs flera stödgrupper med olika ansvarsområden. De lokala föreningarna ansvarar bland annat för att:

  • Stödja barn med cancer och anhöriga.
  • Bevaka barnens intressen och rättigheter.
  • Utveckla och driva familjekontaktverksamhet.
  • Stödja vårdpersonal och andra yrkesgrupper.
  • Verka för att skapa vårdresurser.
  • Informera allmänheten om barncancer.

Stödgrupperna träffas ungefär fyra gånger om året, beroende på behov. Två av dessa tillfällen är stormöten som äger rum vår och höst. Under dessa tillfällen får de aktiva tillfälle att utbyta erfarenheter, tips och idéer mellan stödgrupperna.

Dessutom finns det grupper som arbetar med speciella frågeställningar, exempelvis ordförandegrupp och ekonomi. Medicinska gruppen arbetar med frågor som är av nationellt intresse, som till exempel forskning.

Vill du vara med och hjälpa till i en stödgrupp? Tveka då inte att kontakt med någon av stödgrupperna i din lokala förening. Kontaktpersoner till stödgrupperna hittar du under den lokala föreningen i din region.