Drottning Silvia: Vi måste sätta barnen främst

I 37 år har drottning Silvia varit Barncancerfondens beskyddare. I en mejlintervju med Barn&Cancer berättar hon om de gripande mötena med cancersjuka barn som ledde fram till hennes stöd för organisationen. – Det blev påtagligt hur skoningslöst denna sjukdom kan slå, skriver drottningen.

Sedan 1984 har H M Drottning Silvia varit beskyddare för Barncancerfonden. Begreppet lutar sig mot en lång tradition och innebär ökad uppmärksamheten och medvetenheten kring den organisation som främjas. I förlängningen ska beskyddarskapet även inspirera andra att bidra med sitt stöd. De 37 åren har därför varit mycket betydelsefulla för Barncancerfonden, men även för drottningen själv. Det berättar hon i en mejlintervju med Barn&Cancer.

– Barncancerfonden gör en fantastisk insats för väldigt många svårt sjuka barn och jag är stolt över att vara beskyddare för denna fina och viktiga organisation, säger drottning Silvia.

Drottningens engagemang för barn och barns rättigheter är stort och väl känt. Det springer till stor del ur alla de resor hon har gjort.

– I min roll har jag fått resa mycket. Det har naturligtvis varit ett stort privilegium och jag bär med mig många fina minnen från fantastiska upplevelser och möten. Men jag har också fått se mycket lidande och jag har framför allt berörts av hur utsatta barn är.

Fina och varma möten

Ett minne som är lite extra betydelsefullt för drottningen är från ett besök på en svensk barncanceravdelning för ett antal år sedan.

– Trots att alla barnen led av olika cancersjukdomar så var de underbart lekfulla och stojiga.

Men till några av rummen på avdelningen var dörrarna stängda. Där, fick jag veta, låg de barn som var för sjuka för att delta. Med föräldrarnas medgivande fick jag ändå möjlighet att träffa även dessa barn en liten stund. I de mötena, som blev mycket fina och varma, blev det påtagligt hur skoningslöst denna sjukdom kan slå. Det var efter det som jag tackade ja till att bli beskyddare för Barncancerfonden, säger drottning Silvia.

Under coronapandemin har frågor om till exempel barns rättigheter till sjukvård ställts på sin spets. Men också problematiken kring hur våld och övergrepp mot barn eskalerar när hela samhällen stängs ner. Och nu påminner oss drottningen om att det är viktigare än någonsin att inte glömma barnen. Att det är dem vi måste sätta främst.

– Barn är en alldeles särskilt utsatt grupp då de inte kan föra sin egen talan. Barn har också drabbats mycket hårt av den pågående pandemin. Det handlar till exempel om stängda skolor, våld i hemmet och sexuella övergrepp på nätet, uteblivna vaccinationer, uppskjutna operationer och mycket annat. Det är viktigt att samhället, hela samhället, står upp och bevakar barnens rättigheter.

Unikt perspektiv

Efter att ha grundat och arbetat med barnrättsorganisationen World Childhood Foundation sedan 1999 har drottning Silvia kunnat skapa sig en tydlig bild av barns utsatthet i världen. Det långsiktiga arbetet har också gett drottningen ett unikt perspektiv där hon har möjlighet att se skiftningar över tid. På senare år har till exempel den nya tekniken inneburit snabba förändringar i arbetet med barns rättigheter. Dock är inte alla av godo.

– Den digitala utvecklingen har paradoxalt nog gjort det både lättare och svårare. Lättare för att kommunikation nu kan ske blixtsnabbt. Men explosionen av användandet av sociala medier och internet leder också till att fruktansvärda övergrepp kan ske i det tysta i hemmet, utan att förövare och offer ens träffas fysiskt. Det är oerhört svårt att komma åt detta, säger drottningen.

Drottningens insatser för barns rättigheter är av stor betydelse, men det är också ett mycket krävande arbete. Något som på senare år hjälpt henne att finna mening och styrka är den växande skaran barnbarn.

– Barn och barnrättighetsfrågor har så länge jag kan minnas legat mig varmt om hjärtat. De senaste 25 åren har jag fått möjlighet att arbeta mer professionellt med dessa frågor i och med de organisationer jag grundat. Barnbarnen skänker mig mycket lycka och många glada skratt. Jag blir dagligen påmind om hur viktigt det är att vi lämnar efter oss en trygg värld där barn kan växa upp som fria och harmoniska individer, säger drottning Silvia.