Återfall drabbar nära var fjärde

Trots dagens effektiva behandlingar drabbas mellan 20 och 25 procent av alla barn och ungdomar med cancer av återfall. Ofta har cancercellerna blivit resistenta och det finns inte någon behandling att ta till. Nu har forskarna sett att ett återfall ofta skiljer sig åt genetiskt från den ursprungliga tumören.

David Gisselsson Nord, överläkare och professor samt patolog vid Lunds universitetssjukhus, analyserar samt diagnostiserar tumörer från barn som insjuknar i cancer eller får återfall.

– De flesta barn som insjuknar i cancer i dag har mycket goda chanser att klara sig och bli friska. Men de som drabbas av högriskåterfall har tyvärr sämre odds. säger han.

Statistik visar att ett av fyra barn som har behandlats för cancer drabbas av återfall eller blir resistenta mot den behandling som ges. En enda cell kan orsaka ett återfall, under eller efter den första sjukdomen eller längre fram.

– Vid vissa diagnoser finns det då sällan någon botande behandling att ta till. Cancercellerna har ofta fått en helt annan genetisk profil än den som fanns när barnet insjuknade.