121 nya miljoner till forskningen

I höstens utlysning får forskare dela på 121 miljoner kronor till projekt inom barncancer. En rejäl ökning från förra året. En nyhet är att Barncancerfonden nu satsar pengar på ST-läkartjänster varje år i stället för vartannat.

Höstutlysningen är den största utlysningen av ­medel till forsknings­projekt inom barncancer som Barncancerfonden gör årligen. Även i år talar Barncancerfonden om ett rekordår, då både antalet ansökningar och beviljade kronor har ökat.

I år skickades 197 ansökningar in, jämfört med 186 stycken i fjol. Av dem har Barncancerfondens forskningsnämnder beviljat pengar till 92 projekt. I år får forskarna dela på 121 miljoner kronor i jämförelse med förra året då summan landade på 87 miljoner kronor.

– Det är en kraftig ökning av summorna vilket är jätteroligt. Förklaringen ligger främst i att vi har utlyst pengar till ST-forskartjänster. Hittills har vi haft den utlysningen vartannat år men nu har vi bestämt oss för att dela ut pengar varje år, förklarar Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Anledningen till att Barncancerfonden har infört ST-forskartjänsterna är för att öka nyrekryteringen till området barnonkologi samt öka antalet kliniska forskningsprojekt. Det var för sällan att bevilja anslag vartannat år. I år har fem ansökningar kommit in, 12 miljoner kronor är beviljade.

– Det här är ett väldigt bra sätt att locka in nya personer till området barnonkologi och det har fallit väl ut, fortsätter Kerstin Sollerbrant.

I årets höstutlysning har Barncancerfonden även gjort en specialutlysning tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Inom ramen för den har 5 miljoner delats ut till fyra forsknings­projekt som fokuserar på sambandet mellan hjärtproblem och cancer hos barn och unga.

– Detta är ett samarbetsprojekt mellan våra organisationer. Vi vet att barn som har haft cancer kan få hjärtproblem och de som lider av hjärtproblem har en ökad risk för att få vissa typer av barncancer, till exempel lymfom.

En annan förklaring till de ökade anslagen är att Barncancerfonden har infört en trappa för anslagen och ökat de genomsnittliga beloppen per anslag.

Forskningsprojekt inom leukemi, både ALL och AML, toppar anslagen tätt följt av projekt inom hjärntumörforskning och neuroblastom. Forskare från Lunds universitetssjukhus och Karolinska institutet är flitigast att söka pengar.

Två områden verkar särskilt populära att forska kring: personligt anpassade behandlingar och komplikationer, både akuta och sena. De två områdena har i år också fått anslag i högre grad än andra.

– Det är roligt att många har valt att forska just på de här områdena. Forskningsresultaten kommer i förlängningen att leda till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet för dem som har gått igenom en cancer­behandling.