Vi laddar för årsmöte

Hör du också till de föreningsmedlemmar som inte riktigt har koll på vad ett årsmöte är? Barncancerfonden Stockholm Gotland är en ideell förening och vi har årsmöte den 9 april.

Årsmötet är för att medlemmarna gemensamt och med majoritetsbeslut ska kunna välja vilka som ska leda föreningen nästkommande år, dvs. ledamöter i styrelsen. Man väljer också ordförande, dvs. den person som är ytterst ansvarig för att leda och fördela styrelsens arbete.

Årsmötet är högsta beslutande organ för föreningen. Det betyder att ingen enskild bestämmer över årsmötet - varken chefen, kungen eller grundaren. Det är bara medlemmarna som kan och ska bestämma utgången.

Lite hjälp bör man förstås ha.

Ju större organisation desto svårare att veta vilka alla är. Valberedningen är de som funderar, intervjuar och föreslår lämpliga namn till kommande styrelse. Deras arbete bygger förslag från medlemmar men de letar också själva i sina nätverk för att hitta personer som kan bidra med sin kunskap och kompetens till verksamheten. Valberedningens arbete är viktigt men ytterst är det årsmötet som beslutar, alltså medlemmarna.

Egentligen är det inte konstigare än när vi har val till riksdag, landsting och kommun här i Sverige. Det är styrelsen som ansvarar för att årsmötet ska bli av och i Stockholmsföreningen pågår arbete och planering för fullt. Eftersom årsmötet är en gång om året och det möte som oftast samlar flest medlemmar på en och samma gång så passar många föreningar på att göra något extra av det.

En trevlig middag, ett kalas, föreläsningar eller någon aktivitet. I Stockholm kommer vi att presentera året som gått och äta en härlig brunch tillsammans. Då har medlemmarna också möjligheter att prata med varandra och med den nya styrelsen – det är medlemmarnas önskemål och behov som ska styra föreningens arbete.

I vår förening har varje medlem en röst. Det betyder helt enkelt att du som medlem har möjlighet att påverka föreningens arbete framöver. Barncancerfonden har också ett årsmöte förstås och medlemmar som får rösta där är ju föreningarna. I samband med Barncancerfondens årsmöte blir det också ett stormöte för de aktiva föreningsmedlemmarna. Det brukar vara roligt, inspirerande och engagerande – och en möjlighet för föreningarnas alla medlemmar att mötas och utbyta erfarenheter och idéer i vår stora gemensamma organisation.

De övriga föreningarna har också årsmöten – ja det blir årsmöten över hela Sverige! Kika på respektive förenings hemsida för övriga detaljer. Välkommen till Barncancerfonden Stockholm Gotlands årsmöte om du bor i vår region!

//Charlotte Wallin