Nu erbjuder Barncancerfonden digitalt samtalsstöd

Den 1 februari startar Barncancerfondens projekt Digitalt samtalsstöd. Projektet vänder sig till familjer med barn som drabbats av hjärntumör och avslutat behandling samt de som drabbats av återfall. Dessa familjer genomgår en mycket svår situation men saknar idag ofta insatser av psykosocialt stöd.

Varje år insjuknar runt 100 barn av någon form av tumör i ryggmärg eller hjärna. Sjukdoms- och behandlingstiden varierar från några veckor till flera år och kan vara mycket krävande för det drabbade barnet, men också för familjen. När ett barn insjuknar i en hjärntumör drabbas hela familjen. Många barn, föräldrar och syskon vittnar om en vardag fylld av oro, instabilitet och osäkerhet.

Barncancerfonden lanserar nu därför projektet Digitalt samtalsstöd riktat till de barn och familjer som behandlas för hjärntumör eller drabbats av återfall av hjärntumör. Projektet ses som ett komplement till redan befintliga insatser inom vården och ger dessa familjer möjligheten till ett kontinuerligt samtalsstöd med erfaren och legitimerad psykoterapeut.

Samtalen ges av Lena Falck, socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning. Lena har i 25 år arbetat med barn med förvärvad hjärnskada, däribland många barn med hjärntumör. Hennes långa erfarenhet har givit henne många bra insikter och hon är mycket insatt i vilka behov målgruppen har.

/Frida

Uppdatering 2021-01-28: Projektet med det digitala samtalsstöd som givits av Lena Falck, leg. psykoterapeut, och som har riktat sig till familjer med barn som drabbats av hjärntumör kommer att avslutas enligt plan i december 2020. Därefter blir det digitala samtalsstödet en del av Barncancerfondens ordinarie verksamhet med målet att fler drabbade barn och familjer ska få tillgång till stöd.