Betydelsen av nedsatt ovarialfunktion efter cancerbehandling under barndomen

Betydelsen av nedsatt ovarialfunktion efter cancerbehandling under barndomen

Mer än 80% av barn överlever en cancersjukdom. Många riskerar endokrina och metabola seneffekter efter sin behandling. Nedsatt ovarialfunktion är förknippat med nedsatt fertilitet, men även med sämre benmineralisering samt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och metabola syndromet. Vi undersöker ovariefunktion i en population med vuxna kvinnor som genomgått cancerbehandling under barndomen. Målet är att utvärdera deras ovariefunktion för att hitta bättre parametrar för att tidigt identifiera nedsatt funktion som behöver behandlas. Vi hoppas kunna visa att anti-Mülleriskt hormon (AMH) är ett bra mått på ovariefunktion efter cancerbehandling som kan följas över tid för att kunna ge fertilitetsrådgivning och även prediktera behov av substitutionsbehandling med östrogen. Med kunskap om eventuell nedsatt ovarialfunktion samt andra riskfaktorer för metabolt syndrom, osteoporos och kardiovaskulär sjukdom kan troligen riskerna reduceras via noggrann uppföljning, information och motivation till rökstopp, viktreduktion m.m.