Villkor för eventarrangörer och eventdeltagare

Villkor för arrangör av event

 • När du laddar upp en bild till din insamlingssida intygar du samtidigt att du äger rättigheterna till bilden, alternativt har rättighetsinnehavarens samtycke att använda bilden samt att den är godkänd att publicera av de personer som syns på bilden, alternativt deras målsmän om de är under 18 år.
 • Barncancerfonden förbehåller sig rätten att radera material som anses vara opassande eller anstötligt.
 • Kränkande, opassande eller anstötliga uppgifter får inte registreras i fria kommentarsfält. Uppgifter som registreras i kommentarsfälten ska vara förenliga med den instruktion som angetts för kommentarsfältet.
 • Information som enligt svensk lag är olaglig (såsom hot, förtal, barnpornografi eller dylikt) kan komma att polisanmälas.
 • Det är inte tillåtet att uppmana till, eller länka till, externa insamlingar eller privata konton.
 • Barncancerfonden förbehåller sig rätten att stänga insamlingar och radera material som kan kopplas till verksamhet och privatpersoner som kan beskrivas med orden korrupt, oetisk, exploaterande, brottslig, eller förknippas med verksamhet inom alkohol, tobak, pornografi, vapen eller som utgör fara för miljön.
 • En arrangör av ett of Hope event får inte vidareförmedla namnuppgifter på era deltagare till tredje part.
 • Som eventarrangör av ett of Hope-event godkänner ni Barncancerfondens etiska riktlinjer.
 • Barncancerfonden lämnar aldrig ut kontaktuppgifter på eventdeltagare till eventarrangörer.

Villkor för eventdeltagare

 • Som deltagare i ett av Barncancerfondens event godkänner du att både Barncancerfonden och den lokala eventarrangören kan kontakta dig som deltagare via mejl med information inför sin start i eventet.
 • Barncancerfonden kommer aldrig utan ditt godkännande att lämna ut dina kontaktuppgifter till lokala arrangörer eller tredje part, t.ex. sponsor till eventet.
 • När du anmäler dig till ett event godkänner du att ditt namn ingår i eventets deltagarlista som publiceras på Barncancerfondens webbplats för idrottsevent. Notera att du har möjlighet att välja ”anonym deltagare” för startlistan.
 • Efter genomfört event tags deltagarlistor publicerade på Barncancerfondens hemsida bort och ditt deltagande i eventet anonymiseras för allmänheten.
 • Kränkande, opassande eller anstötliga uppgifter får inte registreras i fria kommentarsfält. Uppgifter som registreras i kommentarsfälten ska vara förenliga med den instruktion som angetts för kommentarsfältet.
 • Barncancerfonden kan skicka information till dig efter genomfört event med information om kommande events som Barncancerfonden genomför.
 • Barncancerfonden tar inte ansvar för vad som skrivs på en eventsida. Om du hittar något som du anser vara stötande eller opassande eller bryter mot Barncancerfondens angivna villkor för eventarrangörer och eventdeltagare, kontakta oss på info@barncancerfonden.se.

Godkännande

Att skapa ett konto och/eller en egen insamling på Barncancerfondens webbplats innebär att användaren accepterar dessa villkor samt godkänner att Barncancerfonden behandlar personuppgifter enligt Barncancerfondens integritetspolicy.

Om du har synpunkter eller inte godkänner våra villkor är du välkommen att kontakta oss.

Tillbaka till Allmänna villkor, integritetspolicy och cookies