Så letar forskaren bättre medicin mot rhabdomyosarkom

Cancerceller kan ibland omprogrammera kroppens vanliga celler så att de bidrar till tumörtillväxt. Forskaren Monika Ehnman vill ta reda på i vilken utsträckning detta sker i rhabdomyosarkom – och på sikt hitta en medicin som får de vanliga cellerna att arbeta mot sjukdomen i stället.

Ofta studerar forskare mekanismer i själva cancercellerna. Monika Ehnman har i stället riktat sökaren mot stromacellerna, ett samlingsnamn för de celler i tumören som inte är tumörceller. Stromaceller har normalt en stödjande funktion i hela kroppen, till exempel genom att bygga upp stabila väggar i blodkärlen. Därför är de också viktiga för tumören, eftersom tumören får näring via blodkärlen.

– Stromaceller finns i alla solida tumörer i större eller mindre utsträckning, men ofta vet man inte riktigt vad de gör där och på vilket sätt de pratar med tumörcellerna. I våra studier observerar vi att stromacellerna i rhabdomyosarkom till en början verkar hämma tumörtillväxt, men att de över tid övertalas av tumörcellerna till att bidra till tillväxten i stället, säger Monika Ehnman, molekylärbiolog vid Karolinska institutet. Förhoppningen är att förstå hur denna övertalning går till mer i detalj.

– Vi vill framför allt se om man kan återaktivera de tumörhämmande egenskaper stromacellerna verkar ha från början och utforska hur tumörcellerna utbildar stromacellerna till att hjälpa till i tillväxten, säger Monika Ehnman.

Tidigare forskning tyder på att ett protein som heter PDGF (platelet derived growth factor) kan vara inblandat, men det är oklart på vilket sätt. PDGF är en av många tillväxtfaktorer som styr celldelning i både tumörceller och stromaceller.

Läkemedel som minskar effekten av PDGF har visat sig vara effektiv behandling av vissa sarkom. När det gäller rhabdomyosarkom vet forskarna ännu inte vilka patienter som gynnas av PDGF-hämmare.

– Vi hoppas ju förstås att vi ska ta reda på vad det är som gör att PDGF-hämmande medicin är effektivt endast hos vissa patienter.

Effekten kanske är olika beroende på vilka stromaceller som finns i tumören och kanske till och med påverkas av var i kroppen tumören sitter, säger hon.