”Det är ett fantastiskt jobb men vi måste bli fler”

Kristina Stridh är barnsjuksköterska på barncancercentrum i Göteborg. I hennes tjänst ingår att vara mentor för andra sjuksköterskor. – Jag älskar den här typen av vård och att komma nära människor, säger hon.

Kristina Stridh arbetar med svårt sjuka barn och deras familjer på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Varje år dör mellan 10 och 20 barn som vårdats på hennes avdelning. Men de allra flesta blir friska.

– Man får ett stort förtroende – jag får följa familjerna från första mötet när de är i chock och sen genom processen som det innebär att komma in i en vardag med behandlingar. Och i de allra flesta fall får jag se dem bli friska, säger hon.

På avdelningen kan barnen leka och ha roligt, samtidigt som svårt sjuka barn ligger isolerade på sitt rum.

– Det är underbart att få träffa dem sen efteråt, när de är friska och glada och håret är tillbaka och man ser att det går bra. Det ger en styrka och energi att orka fortsätta. Jag tycker att det är roligt att gå till mitt jobb, vi har bra sammanhållning och stöttar varandra, säger Kristina Stridh.

Stressigt ibland – men roligt och utvecklande

Sjuksköterskebristen gör att jobbet ibland blir mycket stressigt. När erfarna sjuksköterskor slutar för att ersättas med nyutexaminerade, blir jobbet tyngre för dem som är kvar.

När det är som stressigast hinner personalen på avdelningen inte reflektera eller tänka igenom sin dag.

– Och vi hinner inte vara inne hos patienterna och familjerna och fråga hur de har det, säger Kristina Stridh. Det jobbigaste är att känna sig otillräcklig, att gå hem och inte känna sig nöjd med hur arbetspasset blev, säger hon.

Ibland funderar hon över hur det skulle vara att jobba inom någon annan vårdform, till exempel BVC. Sjuksköterskor inom primärvård och skolhälsovård kan ha en grundlön på 10 000 kronor mer i månaden.

– Men jag tycker att det är roligt och utvecklande med den här typen av vård. Och för mig överväger det ändå. Vi tar hand om allt ifrån intensivvård till lättsjukvård. Och vi följer barnen och familjerna under en lång period, på ett helt annat sätt än inom primärvården, säger Kristina Stridh.

Samtidigt ställer den avancerade vården stora krav på kompetens hos personalen. För att locka personal till den här typen av vård och få dem att stanna kvar, krävs en ordentlig satsning på löner, arbetstider och möjlighet till specialistutbildning.

– Det är ett fantastiskt jobb, men vi måste bli fler.

Möjlighet att göra karriär

På barncancercentrum i Göteborg finns möjlighet att göra karriär, till exempel som mentorssjuksköterska. Det finns sex sådana tjänster. En av dem är Kristina Stridhs.

– Det är roligt att få vara med och vidareutveckla arbetet på avdelningen och att skapa en trygg och lärande introduktion för nya kollegor. Det känns extra viktigt när det, som nu, börjar flera sjuksköterskor samtidigt och där många av dem är nyutexaminerade, säger Kristina Stridh.

Tjänsten innebär dels att arbetstiderna blir mer regelbundna, dels ett påslag på lönen.

Kristina jobbar 80 procent i den patientnära vården och 20 procent med att stötta och utbilda nyanställda kollegor.

Vidareutbildning till hösten

Själv ska hon också vidareutbilda sig. Till hösten sätter hon sig i skolbänken för att påbörja Barncancerfondens vidareutbildning i barnonkologi.

Utbildningen ges vartannat år och innebär fem terminers studier på deltid och 30 högskolepoäng.

”Utbildningen i barnonkologi är fantastiskt viktig. Det är en oerhörd chans vi får.” 

Det är en av de satsningar Barncancerfonden gör för att stötta barncancervården.

– Utbildningen är fantastiskt viktig, det är en oerhörd chans vi får och en jättebra utbildning inom barnonkologi. Jag tycker att fler skulle ha möjlighet att gå den och att den skulle gå oftare – det är viktigt att man får möjlighet till kompetensutveckling så att vi ska kunna fortsätta jobba så bra som vi gör.