Experten: Företag borde sikta på att bli bäst för världen

Företag måste ta en ny roll, fokusera på värdegrunden och fråga sig hur de kan göra världen bättre för att nå framgång, menar CSR-experten Erik Fernholm.

För fjärde året i rad arrangerade Barncancerfonden FokusCSR i Stockholm den 9 november. Ett forum inriktat på hållbarhetsfrågor för att inspirera företag, oavsett storlek, att skapa värde för både den egna affären och för det samhälle de verkar i.

Under FokusCSR samlades ett antal talare som delade med sig av sina perspektiv, utmaningar och framgångar kring hållbarhetsarbetet - bland dem fanns flera av Barncancerfondens samarbetspartners. Dryckesföretaget Vitamin Well berättade om "Live Well" som utgångspunkt för hur företaget agerar hållbart internt och externt. Lidl Sverige berättade om socialt engagemang som del i företagets varumärkesförflyttning och hur engagerade medarbetare, kunder och andra viktiga aktörer varit delaktiga i deras hållbarhetsarbete.

Per Leander, generalsekreterare på Barncancerfonden, ser många fördelar med att samarbeta med olika företag:

– Något som vi alltid strävar efter är win-win-win-läget. Samarbetet ska generera värde för Barncancerfonden, företagets medarbetare och företagets intressenter. När företagen arbetar långsiktigt med oss skapar vi förutsättningar för livsviktig barncancerforskning tillsammans. Det uppskattas av företagens medarbetare och kunder, något som syns i mätningar kring till exempel medarbetarengagemang och varumärke. När vi agerar utifrån principen om win-win-win skapar vi en grogrund för en framgångsrikt och lyckat CSR-samarbete. Det är jätteviktigt, säger han.

Erik Fernholm arbetar som entreprenör inom motivationsforskning och tituleras ofta med den spännande titeln neuro- och lyckoexpert. Han var en av talarna på årets FokusCSR där han föreläste om ledarskap, drivkrafter och värderingsskiften för en hållbar framtid.

Under sitt föredrag slog han fast att nya idéer och innovation är väldigt centralt i den nya företagsvärlden. En utmanande, men avgörande komponent, är meningsfullhet för att företag ska bli framgångsrika och överleva i den hårda konkurrensen. Det innebär att bolagen måste skifta fokus och börja arbeta med sin värdegrund. För sättet vi förhåller oss till företag är det samma som vi förhåller oss till människor, menar han.

– Vad tror ni det är för del i hjärnan som kickar igång i sättet man relaterar till varumärken? Det är den delen som kickar igång precis som när du ser människor. Din hjärna frågar sig alltså: ”Är det där en person som jag gillar och är det en person som är som jag?”. Sättet din hjärna förhåller sig till individer är exakt samma sätt som den förhåller sig till organisationer, sa Erik Fernholm på CSR-eventet.

– Då blir nästa fråga intressant: Vad är det för typ av individ din organisation är? Och vad är det för värderingar ditt företag har?

Tidigare såg företag CSR som en aktivitet: man sparade ihop pengar och skänkte till välgörande ändamål föra att sedan berätta om det och uppnå ”good will” hos allmänheten. Men detta har förändrats. Erik Fernholm menade att fokus borde ligga på värdemax, i stället för vinstmax, och att bolagen borde utveckla psykologiska, ekonomiska och sociala värden. Bolag som bryr sig är de folk bryr sig om.

"Sättet din hjärna förhåller sig till individer är exakt samma sätt som den förhåller sig till organisationer"

Under föreläsningen tog Erik Fernholm upp elbilsbolaget Tesla som ett exempel. Företagets framgångar möter ofta positiva reaktioner hos individer som inte ens är kunder.

– Orsaken är för att man inte ska sikta på att bli bäst i världen, utan bli bäst för världen. Folk blir glada över Teslas framgång och vill vara en del av förändringen, och ett samhälle de kan vara stolta över. Vad är det för problem i samhället som Tesla försöker lösa? Tesla finns för att de vill se en hållbar värld.

Han menar att i en sådan sammankopplad värld som vi i dag lever i måste företag ta en annan roll och fråga sig hur de kan göra världen bättre. Företag säljer inte längre produkter, i stället är tillit den nya valutan. Det ställer nya krav och enligt Erik Fernholm är trovärdighet ett viktigt ledord i CSR-arbetet.

– Jag hoppas att tiden då vi har sett framgång och att bli bäst i världen sakta börjar mogna till något annat. Att inte målet är att bli bäst i världen, utan också är att bli bäst för världen, sa han och tillade:

– Det går aldrig att kompensera fel riktning med ökad hastighet. Vi kommer inte kunna springa ifrån det här problemet. Vi måstes dra i handbromsen och fundera på hur fungerar vi tillsammans. Inte för att det är någon form av kommunistiska värderingar, utan bara för att det är ett faktum att saker sitter ihop. Härifrån börjar ett ansvarstagande, som börjar först med oss själva, och vidgar sig därifrån utåt till dem som är drabbade av cancer eller vad det nu må vara.

Förutom Erik Fernholm deltog Katarina Rosenqvist, hållbarhets- och kommunikationschef på Lidl Sverige, Mariette Wolfers och Lovisa Nordberg, marknadschef och Brand Manager på Vitamin Well Sverige. Dessutom delade Erik Ågren med sig sina erfarenheter av att ha insjuknat och behandlats för cancer som ung. Eftermiddagen avslutades med en uppskattad workshop ledd av Kantar Sifos kommunikationschef Cecilia Perlind. Temat var mätning och uppföljning av värdeskapande arbete.