”CSR en nödvändig konkurrensfördel”

För att företag ska bli framgångsrika och överleva i hård konkurrens måste de arbeta med CSR, menade framtidsanalytikern Troed Troedson, under Barncancerfondens konferens FokusCSR 2015.

Troed Troedson är fysiker, socionom och framtidsanalytiker. Att företag måste arbeta med socialt ansvarstagande och ha en utarbetad plan för CSR-arbete är helt nödvändigt för att de ska överleva, slog han fast under Barncancerfondens CSR-event FokusCSR, om socialt ansvarstagande kan leda till bättre affärer.

– Till sist kommer alla företag till en punkt där det blir tydligt att de måste göra mer än att bara titta på den produkt de säljer och ägna sig åt ett socialt fokus, sa han.

Troed Troedson tar under sin föreläsning en bil som exempel. När bilföretaget har produktutvecklat bilen så mycket som det är möjligt måste de börja ta ansvar för produktens konsekvenser.

– Släpper den ut farliga ämnen? Vilka negativa konsekvenser kan det medföra? Nu måste förtaget ta ett taktiskt beslut och börja stötta någon utanför företaget.