Foto: Pexels, Lisa Fotios

Spädbarn drabbade av ovanlig leukemi kan erbjudas ny immunterapi

Genom att delta i kliniska studier kan cancersjuka barn i Sverige få testa de allra nyaste läkemedlen. Nu ger Barncancerfonden stöd till svenskt deltagande i en större internationell studie där barn drabbade av spädbarnsleukemi ska få testa en ny typ av immunterapi.

Interfant-21 är ett internationellt samarbete kring en viss typ av spädbarnsleukemi (infant ALL - KMT2Ar). Det är en allvarlig cancerform som drabbar 1–2 barn per år i Sverige och överlevnaden är ca 40 procent, lägre än vid de flesta andra barncancersjukdomarna. Den intensiva behandlingen kan också skapa problem för de som överlever.

Test av ny immunterapi

Barncancerfonden ger nu ett uppstartsbidrag till Lene Karlsson, barnonkolog vid Barncancercentrum, Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg, som projektleder den svenska medverkan som innebär att att barn drabbade av spädbarnsleukemi ska kunna delta i den internationella studien och på så sätt få pröva nya läkemedel som ännu inte är en del av ordinarie svensk barnsjukvård.

Studien leds från Holland och är en multicenterstudie som kommer att pågå i cirka tre år och inkludera totalt 160 barn från många olika länder. Lene Karlsson berättar varför det är så viktigt att Sverige är med:

– Interfant-21 studien är en studie för barn yngre än 1 år med akut lymfatisk leukemi och som har en specifik genförändring i leukemicellerna som kallas KMT2A re-arrangemang. I Sverige insjuknar bara ungefär 2 barn per år. Det som är unikt med denna studie är att alla barn, utöver traditionella cytostatika, kommer att erbjudas blinatumomab vilket är en form av immunterapi. En del barn med dåligt behandlingssvar kommer också att kunna erbjudas immunterapi med CAR-T celler som en brygga till stamcellstransplantation.

Internationella studier viktiga för sällsynta diagnoser

Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden tycker att studien är ett bra exempel på varför uppstartsbidraget behövs:

– Ett barn per år som får en diagnos med dålig prognos är ett barn för mycket och därför är det så viktigt att vi kan delta i dessa större internationella studierna när de startar.

Lene Karlsson håller med:

– Inom barncancersjukvården är antalet patienter i varje diagnosgrupp ofta väldigt få, vilket gör att det är svårt att utvärdera exempelvis effekten av en ny behandling. Genom att delta i internationella forskningsstudier blir antalet patienter i varje diagnosgrupp större och vi kan då på ett säkrare sätt utvärdera nya behandlingar och faktorer som påverkar prognosen.

Läs mer om de som tidigare beviljats uppstartsbidrag

Ett av målen i Barncancerfondens forskningsfinansieringsstrategi är att fler cancerdrabbade barn ska få möjlighet att testa nya behandlingar genom att delta i kliniska studier. Läs om de två studier som tidigare beviljats medel:

Barncancerfonden lanserar ny stödform för att öka svenskt deltagande i internationell forskning | Barncancerfonden