Fotograf: Niklas Nyman

Ökat engagemang för Barncancerfonden under 2021

2021 var året då Barncancerfonden breddade sitt uppdrag och kraftsamlade inom flera områden för att nå fler barn och familjer som drabbats av barncancer. Bland annat uppnåddes ett insamlingsrekord på hela 505,5 miljoner kronor, en ny strategi för forskningsfinansiering etablerades och långsiktiga avtal med samtliga barncancercentra i Sverige undertecknades. Därtill har stödet för drabbade utökats genom exempelvis flera diagnosspecifika digitala samtalsgrupper.

Barncancerfondens vision är att alla som drabbas av barncancer ska överleva och kunna leva ett långt och gott liv. Under 2021 ökade Barncancerfonden takten inom samtliga områden för att se till att antalet som överlever barncancer ska bli fler och att livskvaliteten hos den som drabbats ska förbättras.

– Den svenska barncancervården är världsledande. Men livet består av mer än sjukvård för den som är drabbad. Under 2021 har vi fortsatt med det livsviktiga arbetet för att säkra forskning, men även utvecklat vårt stöd till drabbade. Vi har också fört samtal med politiker och beslutsfattare för att belysa barncancerdrabbades situation och diskutera långsiktiga lösningar på de utmaningar som drabbade möter under och efter vårdtiden, säger Micael Matsson, tf. generalsekreterare på Barncancerfonden.

Viktiga händelser under 2021

150 miljoner kronor till barncancerforskning
I årets största anslagsomgång beviljades 150 miljoner kronor till svensk barncancerforskning. Medlen går bland annat till forskning i nya behandlingsmetoder vid barnleukemi och spetsforskning om blodkärl vid hjärntumörer hos barn.

Tidigare infertil barncanceröverlevare gravid
Tack vare återtransplanterad äggstocksvävnad som frystes ner i barndomen, blev en barncanceröverlevare med nedsatt fertilitet gravid och födde ett friskt barn. Under 2021 födde kvinnan sitt andra barn, som kommit till på naturlig väg. Kenny Rodriguez-Wallberg vid Karolinska Institutet ledde studien som har finansierats av Barncancerfonden.

Rättshjälpen stöttar familjer
58 familjer fick sammanlagt 459 timmar stöd av Barncancerfondens Rättshjälp. Stödet innebär juridisk rådgivning och fullfinansierat rättsstöd i domstolsprocesser, i kontakten med Försäkringskassan eller försäkringsbolag.

Statsministern och artister på digitala skolavslutningar
161 barncancerdrabbade elever deltog på Barncancerfondens digitala vinter- och sommaravslutningar. På sommaravslutningen höll dåvarande statsminister Stefan Löfven tal. Andra medverkande var idrottaren Carolina Klüft och artisten Danny Saucedo.

Barncancermånaden engagerar Sverige
Tusentals människor engagerade sig under Barncancermånaden som slog nytt insamlingsrekord. 5000 nya barnsupportrar anslöt sig under Barncancergalan och idrottseventen Walk of Hope och Run of Hope samlade in 3,1 miljoner kronor.

– Under det gångna året antog Barncancerfonden och dess sex regionala föreningar ett gemensamt idéprogram som pekar ut vår riktning. Tack vare det och alla medarbetares och hundratals ideellt engagerade medlemmars fantastiska arbete märker vi redan av hur vår ökade ambitionsnivå ger resultat, avslutar Micael Mathsson.

I Barncancerfondens årsrapport går det att läsa mer om Barncancerfondens arbete under det gångna året. Årsrapporten är en samlad rapportering av 2021 och består av Barncancerfondens strategiska utgångspunkt, Verksamhets- och effektrapport, Hållbarhetsrapport samt Årsredovisning. Här anges hur insamlade medel har använts och vilka resultat det har lett till under år 2021.

Läs hela årsrapporten här.