Nu ger Barncancerfonden rättshjälp till familjer i kampen mot Försäkringskassan

Familjer som drabbas av barncancer riskerar att hamna i ekonomisk kris. Ändå upplever var fjärde förälder att de inte fått tillräcklig hjälp av Försäkringskassan, visar en ny undersökning. Därför startar Barncancerfonden nu rättsligt stöd för att hjälpa drabbade familjer att driva principiellt viktiga fall till domstol, för att skapa klarhet i hur lagstiftningen ska tolkas.

En familj som drabbas av barncancer riskerar att hamna i en ekonomisk kris till följd av långa perioder på sjukhus och utmaningar i att kombinera heltidsjobb med ett allvarligt sjukt barn. Många som överlevt cancer som barn och idag är vuxna har också en svår ekonomisk situation. 7 av 10 drabbas av sena komplikationer, vilket i sin tur kan försvåra möjligheterna till sysselsättning och inkomst. Det gör gruppen beroende av Försäkringskassans beslut. 

– Det svenska socialförsäkringssystemet är snårigt och även om lagstiftningen i grunden är bra, förvånas vi ibland över Försäkringskassans tolkningar. Vi vill därför se klargöranden över hur lagstiftningen ska tolkas för de som drabbats av barncancer, både de som är mitt i en pågående behandling och de som är färdigbehandlade och nu kämpar för att hantera de komplikationer som följt efteråt, säger Katarina Gold, chef för avdelningen för råd och stöd på Barncancerfonden.

Nu startar Barncancerfonden rättsligt stöd till de som drabbats av barncancer och upplever att de inte fått rätt hjälp av Försäkringskassan. 

Ska generera systemförändring

Det rättsliga stödet består av tre delar. Ena delen är ett grundläggande informationsstöd som alla kan ta del av. Andra delen innebär ett samarbete med specialiserade jurister dit ett antal drabbade familjer och vuxna barncanceröverlevare med särskilda behov kan ansöka om att få råd inför kontakt med Försäkringskassan, överklaganden och försäkringsbolag. Den tredje delen innebär att ytterligare ett begränsat antal kommer kunna ansöka om juridisk hjälp, finansierad av Barncancerfonden, för att driva sina ärenden till domstol. 

– Det finns ett stort värde i att få juridisk hjälp med de här frågorna. Det är så snårigt att veta hur man ska göra för att få den hjälp man har rätt till och våra jurister har stor erfarenhet av hur socialförsäkringssystemet fungerar. Vi ser verkligen fram emot att vara med och hjälpa dessa drabbade familjer, säger Nadja Forsman, chefsjurist på HELP som samarbetar med Barncancerfonden i satsningen. 

Barncancerfonden räknar med att två till tre familjer om året ska få hjälp att driva sina ärenden till domstol. Stöd kommer kunna erbjudas till fall där det finns principiellt viktiga frågor som kan bli vägledande för framtiden.  

- Syftet är att stötta ett fåtal drabbade här och nu och samtidigt skapa en systemförändring som på sikt ska gynna alla drabbade familjer och vuxna barncanceröverlevare, säger Katarina Gold.  

Om barncancer

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.