Rättshjälpen

Familjer som drabbas av barncancer riskerar att hamna i en ekonomisk kris. Ändå upplever var fjärde förälder att de inte fått tillräcklig hjälp av Försäkringskassan. Därför finns Rättshjälpen, ett stöd till drabbade i kontakt med Försäkringskassan eller försäkringsbolag.

Syftet med Rättshjälpen är att ge juridiskt stöd och rådgivning till ett antal drabbade familjer och vuxna barncanceröverlevare här och nu och samtidigt bidra till en systemförändring som på sikt ska gynna alla drabbade.  Med hjälp av jurister stöttar Barncancerfonden i frågor som rör Försäkringskassan och försäkringsbolag där drabbade upplever att de inte fått rätt hjälp.

 

"När vi som familj är i kris och saknar energi till allt annat än överlevnad så är det inte klokt att man ska kriga med Försäkringskassan om sina rättigheter för en minimal ersättning"
- Barncancerfondens föräldraenkät 2020

 

Rättshjälpen består av tre delar. Här kan du läsa om respektive del för att se vilken som är aktuell för dig som förälder till ett drabbat barn eller dig som haft cancer som barn och idag är vuxen.  

 • Del 1 - information

  Den första delen av Rättshjälpen består av grundläggande och vägledande information. Informationen vänder sig till dig vars barn är under behandling eller som avslutat sin behandling, och till dig som har varit sjuk som barn och nu är vuxen och behöver ekonomiskt stöd. Vi har samlat informationen på vår hemsida och du hittar den om Försäkringskassan här och information om lagar kring barns rättigheter här.

 • Del 3 - för barncanceröverlevare som har problem med aktivitetsersättning

  I dagsläget är den tredje delen av Rättshjälpen avgränsad till ärenden som rör barncanceröverlevare över 18 år som nekats, eller inte anser sig ha fått korrekt, aktivitetsersättning.

  I denna del av Rättshjälpen ger vi fullt finansiellt stöd till ett begränsat antal vuxna barncanceröverlevare att med hjälp av jurister driva sitt ärende till domstol. Fallen ska vara principiellt viktiga för att ha potential att kunna bli vägledande för hur lagen ska tolkas framöver. Barncancerfonden kallar den här delen för projekt praxis. 

  Ansökningarna kommer att väljas ut utifrån kriterier som jurister med särskild kompetens i de lagrum som reglerar socialförsäkringen formulerat tillsammans med Barncancerfonden.

  Klicka här för att komma till ansökningen för den tredje delen av Rättshjälpen.

 

Kontaktpersoner