Rättshjälpen

Familjer som drabbas av barncancer riskerar att hamna i en ekonomisk kris. Ändå upplever var fjärde förälder att de inte fått tillräcklig hjälp av Försäkringskassan, enligt Barncancerfondens undersökningar. Barncancerfonden startar därför Rättshjälp till drabbade i kontakt med Försäkringskassan eller försäkringsbolag.

”Avsaknad av empati och vilja att lösa orimligt ärende. Alldeles för långa handläggningstider. När vi som familj är i kris och saknar energi till allt annat än överlevnad så är det inte klokt att man ska kriga med försäkringskassan om sina rättigheter för en minimal ersättning.”

Syftet med rättshjälpen är att ge stöd till familjer och vuxna överlevare här och nu och samtidigt bidra till en systemförändring som på sikt ska gynna alla drabbade. Den rättsliga hjälpen kan delas upp i tre delar. 

Del ett består av grundläggande och vägledande information, som är viktig för dig vars barn är under behandling eller som avslutat sin behandling, och för dig som har varit sjuk som barn och nu är vuxen och behöver ekonomiskt stöd. Informationen har vi samlat på vår hemsida och du hittar den om Försäkringskassan här och information om lagar kring barns rättigheter här.

”I en period när vi inte visste om vårt barn skulle överleva det akuta skedet låg ändå försäkringskassan på om frågor och misstro för vår situation”

Del två innebär att du som är i en pågående process, antigen i relation till Försäkringskassan eller till ditt försäkringsbolag, kan få möjlighet till juridisk rådgivning av specialiserade jurister. Här kan du fylla i ansökningsformuläret för juridisk rådgivning.

Del tre av Barncancerfondens Rättshjälp innebär att vi ger fullt finansiellt stöd till ett begränsat antal familjer eller vuxna barncanceröverlevare att med hjälp av jurister driva sitt ärende till domstol. Fallen ska vara principiellt viktiga för att ha potential att kunna bli vägledande för hur lagen ska tolkas framöver 

Vi fick bråka för att eventuellt få ut vår ersättning vilket man inte behöver ovanpå allt annat man har att tänka på i en sån kris. Bedrövligt bemötande, slussades mellan olika personer hela tiden. Väntetid på pengar vilket innebar ekonomiska problem. 

Fallen kommer att väljas ut utifrån kriterier som jurister med särskild kompetens i de lagrum som reglerar socialförsäkringen formulerat tillsammans med Barncancerfonden. Här kan du fylla i ansökningsformuläret för rättshjälp. Du klickar på "skicka" i botten av formuläret för att skicka in din ansökan. Barncancerfonden kommer, tillsammans med den juridiska expertisen, att gå igenom ansökningarna och välja ut två till tre ansökningar att gå vidare med.  

Har du fler frågor? Kontakta oss på rattshjalpen@barncancerfonden.se

Kontaktpersoner