klubbba-720x405.jpg

Rättshjälpen - stöd och rådgivning

Här kan du som förälder till ett barn med cancer och du som vuxen barncanceröverlevare få kostnadsfritt stöd och rådgivning i frågor som rör Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag.

Med hjälp av erfarna jurister ger vi dig vägledning i hur du till exempel utformar din ansökan om ersättning. Du kan även få hjälp med omprövning av ett beslut.

Vi kallar detta stöd för Rättshjälpen. Stödet kommer i tre delar, kostar ingenting och du hittar den del som bäst passar in på dina behov här nedan.

Kontaktpersoner