Deltagare under Maxa livet Tillsammans. Foto: Ylva Sundgren

Maxa livet Tillsammans - en helg fylld av inspiration och gemenskap för vuxna som överlevt barncancer

”Modiga tillsammans” var temat när över 100 vuxna barncanceröverlevare och syskon till barncancerdrabbade möttes för att utforska det egna modet att söka kontakt med och lära känna nya personer.

Alla som i helgen deltog i Barncancerfondens event Maxa livet Tillsammans har erfarenhet av barncancer, antingen som drabbad eller syskon. Träffen har anordnats på olika sätt sedan 2014, och i år möttes 101 personer i naturnära Saltsjöbaden utanför Stockholm. Några av deltagarna har varit med sedan starten och för andra var det första gången. Helgens program var utformat för att alla som deltog skulle känna samhörighet och genom att mötas i olika övningar hjälpa varandra att våga lära känna nya personer och bygga relationer.

- Efter mina strålbehandlingar och operationer har jag lärt mig att man vinner på att våga och ha ett öppet sinne. Det är första gången jag är på Maxa livet Tillsammans och här har jag fått gå utanför min comfort zone och utmana mig själv, berättar en av deltagarna.

Att vara modiga och våga tillsammans

Att drabbas av cancer som barn innebär att vardagen vänds upp och ned för hela familjen. Mycket tid spenderas på sjukhus och i isolering vilket innebär att man som drabbad eller syskon riskerar att gå miste om många viktiga sociala tillfällen tillsammans med vänner, familj och skolkamrater. Av de 85 procent som överlever barncancer drabbas ungefär 70 procent av fysiska eller psykiska komplikationer från behandlingen senare i livet, till exempel hjärnskador, infertilitet eller psykisk ohälsa. Att leva med komplikationer i vuxen ålder kan vara utmanande på flera sätt, och kännas ensamt då man saknar erfarenheten av många sociala sammanhang.

Barncancerfondens aktiviteter och träffar för de som överlevt cancer som barn är till för att möta gruppens behov. Helgens event Maxa livet Tillsammans hade temat ”modiga tillsammans” där deltagarna fick öva på att möta nya personer, bygga relationer och våga dela med sig av sin berättelse och även ta till sig av andras.

- Årets tema ”modiga tillsammans” handlar om att dela med sig av vad man gått igenom, vara öppen för andras berättelser och att våga vara sig själv. Vi hoppas att de som deltog lämnade helgen med en känsla av tillhörighet, och förhoppningsvis med nya vänner att hålla kontakten med, säger Reine Walfridsson, ansvarig för Maxa livet.

Vid ankomsten på fredagskvällen bjöds alla deltagare in till en stund av meditation. Helgen fortsatte med olika aktiviteter, workshops och föreläsningar som syftade till att stärka självkänsla och relationer, och ge deltagarna verktyg i att bli mer bekväma i att kommunicera i olika situationer i vardagen. Under lördagen fick deltagarna också möjlighet att lära sig mer om Barncancerfondens stöd till barncanceröverlevare, som till exempel det juridiska stödet Rättshjälpen. Rättshjälpen är tillgängligt för både barncanceröverlevare och drabbade barnfamiljer som behöver hjälp med frågor som rör Försäkringskassan och försäkringsbolag.

Har du frågor om Maxa livet, eller vill komma i kontakt med andra barncanceröverlevare, vänligen kontakta Reine:

Reine Walfridsson
Verksamhetsutvecklare programverksamhet, Barncancerfonden
reine.walfridsson@barncancerfonden.se

Här kan du läsa mer om Maxa livet: Är du över 18 år och har haft cancer som barn? | Barncancerfonden

Om Maxa livet

- Maxa livet är Barncancerfondens programverksamhet för vuxna barncanceröverlevare, och består idag av 355 medlemmar.

- Under 2022 fanns möjlighet för medlemmarna att delta i tio olika kurser och aktiviteter för habilitering, rehabilitering och personlig utveckling.

- Det senaste stödet som tagits fram för barncanceröverlevare är LEVA, en digital kurs i mindfulness och kroppsacceptans som lanserades i oktober. Läs mer om LEVA här: Kursmaterial LEVA | Barncancerfonden

Att överleva barncancer

- Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan ett och fjorton år i Sverige.

- I genomsnitt insjuknar ett barn varje dag i barncancer.

- I Sverige finns det idag cirka 11 000 personer som överlevt cancer när de var barn.

- Av de som överlever drabbas ungefär 70 procent av komplikationer som kan bli märkbara många år efter avslutad behandling. Problemen kan uppstå så lång tid som 20 till 30 år efter avslutad behandling.

- Sena komplikationer kan till exempel vara hjärnskador, infertilitet och psykisk ohälsa senare i livet.

- Extra utsatta är de som har behandlats för hjärntumör och de som fått helkroppsbestrålning i samband med stamcellstransplantation.

- Forskning och nya behandlingsmetoder är avgörande för överlevnad, och för att de som drabbats ska kunna leva ett gott liv.