Kursmaterial LEVA

För att hjälpa dig som barncanceröverlevare att återskapa kontakten med din kropp och dina känslor på ett varsamt och tryggt sätt har Barncancerfonden utvecklat kursen LEVA.

Genom kursen vill vi erbjuda enkla verktyg för att sätta kroppen i rörelse, få möjlighet att utforska medveten närvaro samt utveckla en mer accepterande och vänlig kroppsuppfattning. Egen reflektion skapar insikter som påverkar oss på djupet. Till varje lektionstema finner du reflektionsuppgifter utifrån känsla, tanke, handling och acceptans i en specialframtagen kursdagbok.

Prova på Mindfulness live 

Välkommen dagbok!

En viktig del av kursens syfte är att ge dig tid och möjlighet att reflektera på egen hand för att öka din egen medvetenhet. I den här dagboken ges du möjlighet att efter varje lektion och utifrån dagens tema svara på frågor och reflektera utifrån tanke, känsla och handling

Hämta kursdagbok LEVA (pdf)

Digital kurs på Youtube

De dagliga lektionerna och meditationerna hittar du alltid på Barncancerfondens YouTube-kanal och kan göras när som helst under dagen. Ett perfekt sätt att introducera medveten närvaro när det passar dig som bäst.

Till kursintroduktionen (YouTube)

Till kroppsövningar (YouTube)

Till guidade meditationer (YouTube)