Om Maxa livet

Maxa livet är programmet för dig som haft cancer som barn och nu är vuxen. Syftet med programmet är att öka medlemmarnas förmåga att både se och utnyttja sin fulla potential och att stärka förmågan till att nätverka och att hitta egna drivkrafter.

Att utvecklas tillsammans med andra som haft barncancer är en unik möjlighet

Maxa livet är ett program som ska erbjuda möjligheter att utvecklas och bygga det liv du vill ha, och det gör vi genom olika aktiviteter som är byggda kring medlemmarnas behov. 

Det spelar ingen roll om du hade cancer som mycket liten eller ganska stor, vilken cancerdiagnos du hade eller hur länge du behandlades - Maxa livet är ett program för dig.

Som medlem får du ta del av:

  • De aktiviteter som drivs inom programmet.
  • Ett slutet digitalt forum med medlemmar där du kan ventilera frågor och diskutera.
  • Möjlighet till samtalsjour över telefon med vår samarbetspartner St Lukas.