Månadens forskare: Jonas Abrahamsson

Jonas Abrahamsson är barnläkare och arbetar sedan slutet av 80-talet på barncanceravdelningen på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Han är ansvarig för arbetet med att utveckla ett nytt behandlingsprotokoll för barn med akut myeloisk leukemi.

– Just nu är mitt stora fokus det nya behandlingsprotokollet för akut myeloisk leukemi (AML) som jag är huvudansvarig för. Det protokollet används för alla barn med AML i Norden, Holland, Belgien och Baltstaterna, säger Jonas Abrahamsson.

Målet är att hitta den allra mest effektiva behandlingen av AML. Abrahamsson arbetar också med att undersöka hur cytostatikabehandling påverkar immunförsvaret och försöker i ett annat svårt projekt att mäta mängden cytostatika inne i enskilda leukemiceller.

Barncancerfonden har sedan 2010 finansierat en halvtids forskartjänst för Abrahamsson, vilket gör det möjligt för honom att kombinera sin läkartjänst med forskningen. 
Under de senaste åren har stora forskningsinsatser lett till mycket kunskap om de mekanismer som skapar, styr och underhåller sjukdomen i leukemicellerna. I slutändan hoppas man att man skall kunna använda kunskapen till att hitta mediciner som specifikt kan hämma de processer som driver sjukdomen och dessutom ge färre biverkningar än dagens cytostatikabehandling.

– Under tiden är det viktigt att man försöker göra dagens cytostatikabaserade terapi så effektiv och skonsam som möjligt och det är här min forskning kommer in, säger Abrahamsson.

Mer information om Jonas Abrahamsson och hans forskning finns på  Barncancerfondens webbplats.