Julklappsmiljoner till barncancerforskning

Lagom till jul delar Barncancerfonden ut miljonbelopp till forskning inom barncancerområdet. 85 forskningsprojekt från 14 olika lärosäten och sjukhus får dela på närmare 87 miljoner kronor i Barncancerfondens stora höstutlysning.

Bland de projekt som får del av pengarna från Barncancerfondens höstutlysning finns forskning om nya diagnosmetoder och behandlingar för leukemi och hjärntumörer, men också återfall av cancer. Barncancerfonden finansierar även forskning om hur barn påverkas av en cancerbehandling i efterhand, så kallade sena komplikationer. Exempelvis är fertilitet och sexualitet viktiga frågor att lyfta, då cancerbehandling kan påverka möjligheten att själv få barn senare i livet.

– Det är viktigt för oss att stödja forskning på flera olika områden. Det behövs för att vi ska kunna bygga bästa möjliga barncancervård i Sverige. Och det är tack vare våra fantastiska givare, både privatpersoner och företag, som vi har möjlighet att stötta så många intressanta projekt, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen överlever.

– Utvecklingen har varit fantastisk, men dessvärre har överlevnadskurvan planat ut de senaste tio åren. För att nå vår vision, att barncancer ska utrotas, behövs mycket mer forskning. Barn drabbas av helt andra cancersjukdomar än vuxna. Och cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige, säger Kerstin Sollerbrant.

Musikterapi minskar oro och stress hos barn med cancer
En av de forskare som får ta del av Barncancerfondens höstanslag är Lena Uggla vid Karolinska institutet. Lena vill genom sin forskning undersöka hur musikterapi kan hjälpa stamcellstransplanterade barn och ungdomar till rehabilitering. Dessa barn genomgår en svår cytostatikabehandling där deras egna stamceller slås ut och ersätts av donerade stamceller, vilket innebär stor fysisk och psykisk påverkan. Lenas forskning inriktar sig på hur musikterapi kan underlätta rehabiliteringen, minska nedstämdhet och oro, och därmed risken för att drabbas av posttraumatisk stress.

Om Barncancerfondens höstutlysning 2016

  • Totalt 86 750 000 kronor till 85 olika forskningsprojekt delas ut.
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för närmare 35 år sedan har över två miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.
  • Tre gånger om året utlyser Barncancerfonden medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder.
  • Barncancerfondens webbplats finns en fullständig förteckning över alla forskare och projekt som har beviljats anslag.

För mer information, vänligen kontakta:
Amelie Furborg, pressansvarig på Barncancerfonden
08-584 209 60, amelie.furborg@barncancerfonden.se

Lena Uggla, doktorand vid Karolinska Institutet
08-585 814 52, lena.uggla@ki.se