Beviljade forskningsanslag och tjänster

Nedan finner du beviljade anslag. Mer information kring de beviljade anslagen finner du i respektive dokument.

Från och med utlysningen 2014 tillämpar Barncancerfonden löneschabloner för beviljade tjänster. Aktuella schablonbelopp för tjänster beviljade 2016 finns här.

Våren 2017

Beviljade reseanslag Rb2017 (xls)

Beviljade symposier SYb2017 (xls)

Beviljade metodikstudier MEb2017 (xls)

Beviljade tjänster TJ2017 (pdf)

Beviljade reseanslag Ra2017 (xls)

Beviljade symposier SYa2017 (xls)

Beviljade metodikstudier MEa2017 (xls)

Beviljade gästföreläsare GFa2017 (xls)

Hösten 2016

Beviljade implementeringsanslag IM2016 (xlxs)

Beviljade kliniska forskarmånader KF2016 (xlxs)

Beviljade kliniska projektanslag KP2016 (xlxs)

Beviljade medfinansiering av EU-projekt EU2016 (xlxs)

Beviljade planeringsanslag PL2016 (xlxs)

Beviljade projektanslag PR2016 (xlxs)

Beviljade projektanslag ovanliga barncancersjukdomar OB2016 (xlxs)

Beviljade reseanslag Rc2016 (xlsx)

Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEc2016 (xlsx)

Beviljade symposier SYc2016 (xlsx)

Våren 2016

Beviljade projektanslag MT2016 (xlsx)

Beviljade reseanslag Rb2016 (pdf)

Beviljade symposier SYb2016 (pdf)

Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEb2016 (pdf)

Beviljade tjänster TJ2016 (pdf)

Beviljade anslag inom NBCNS 2016 (pdf)

Beviljade reseanslag Ra2016 (pdf)

Beviljade symposier SYa2016 (pdf)

Beviljade metodikstudier MEa2016 (pdf)

Hösten 2015

Beviljade projektanslag PR2015 (pdf)

Beviljade projektanslag OB2015 (pdf)

Beviljade projektanslag EU2015 (pdf)

Beviljade implementeringsanslag IM2015 (pdf)

Beviljade planeringsanslag PL2015 (pdf)

Beviljade kliniska forskarmånader KF2015 (pdf)

Beviljade forskartjänster ST2015 (pdf)

Beviljade reseanslag Rc2015 (pdf)

Beviljade symposier SYc2015 (pdf)

Beviljade forskarutbildningskurser FKc2015 (pdf)

Våren 2015

Beviljade projektanslag MT2015 (pdf)

Beviljade reseanslag Rb2015 (pdf)

Beviljade symposier SYb2015 (pdf)

Beviljade metodikstudier MEb2015 (pdf)

Beviljade forskartjänster TJ2015 (pdf)

Beviljade projektanslag NCp2015 (pdf)

Beviljade reseanslag Ra2015 (pdf)

Beviljade symposier SYa2015 (pdf)

Hösten 2014

Beviljade projektanslag 2014 (pdf)

Beviljade ovanliga barncancersjukdomar 2014 (pdf)

Beviljade implementeringsanslag 2014 (pdf)

Beviljade planeringsanslag 2014 (pdf)

Beviljade kliniska forskarmånader 2014 (pdf)

Beviljade reseanslag 2014-3 (pdf)

Beviljade symposier 2014-3 (pdf)

Beviljade metodikstudier 2014-3 (pdf)

Beviljade projektanslag medicinsk teknik 2014 (pdf)

Våren 2014

Beviljade forskartjänster 2014 (pdf)

Beviljade tjänster inom NBCNS 2014 (pdf)

Hösten 2013

Anslagsbeslut-EU-medfinansieringsanslag-2013.pdf

Bevijade-planeringsanslag-2013.pdf

Beviljade-implementeringsanslag-2013.pdf

Beviljade-kliniska-forskarmanader-2013.pdf

Beviljade-projektanslag-2013.pdf

Beviljade-ST-anslag-2013.pdf

Våren 2013

Beviljade forskartjänster (PDF)

Beviljade anslag inom NBCNS (PDF)

Beviljade anslag inom Medicinsk Teknik (PDF)

Hösten 2012

Beviljade anslag inom biomedicinsk forskning (PDF)

Beviljade anslag inom klinisk forskning och vårdvetenskap (PDF)

Våren 2012

Beviljade forskartjänster (PDF)

Beviljade anslag inom NBCNS (PDF)

Hösten 2011

Beviljade anslag inom medicinteknik (pdf)

Beviljade anslag inom biomedicinsk forskning (pdf)

Beviljade anslag klinisk forskning och vårdvetenskap (pdf)

Våren 2011

Beviljade anslag inom NBCNS (pdf)

Beviljade forskartjänster (pdf)

2010

Sammanfattning (pdf)

Beviljade anslag inom biomedicinsk forskning (pdf)

Beviljade anslag inom vårdvetenskap och psykosocial forskning (pdf)

Beviljade planeringsanslag (pdf)

Beviljade forskartjänster (pdf)

Beviljade anslag inom NBCNS (pdf)

2009

Beviljade anslag biomedicinsk forskning

Beviljade anslag vårdvetenskap och psykosocial forskning

Beviljade planeringsanslag

Statistik biomedicin, vård och planeringsanslag 2009 (pdf)

Beviljade forskartjänster NBCNS

Beviljade forskartjänster

Beviljade NBCNS Samverkansanslag

2008

Beviljade anslag biomedicinsk forskning

Beviljade anslag Vårdvetenskap och psykosocial forskning

Beviljade planeringsanslag