Jubileum: På lördag firar Barncancerfonden Stockholm Gotland 40 år

I år fyller den regionala föreningen Barncancerfonden Stockholm Gotland 40 år. En förening sprungen ur engagerade föräldrars kamp för sina barns rätt till vård som kom att så fröet till dagens Barncancerfonden. På lördag firas jubileet stort på Skansen.

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Idag överlever cirka 85 procent men för bara 40 år sen, år 1979, var läget ett helt annat. Då överlevde bara hälften av barnen. Det året fick föräldrar till de barn som vårdades för cancer på Karolinska sjukhuset veta att sjukhuset planerade att stänga ner den barnonkologiska avdelningen  eftersom den var för dyr. 

Tillsammans med engagerad vårdpersonal gick föräldrarna samman mot sjukhusledningen och krävde att barnen skulle få stanna. I och med detta bildades den förening som skulle komma att bli Barncancerfonden Stockholm-Gotland. Och efter en hård kamp blev barncanceravdelningen kvar.

Idag erbjuder Barncancerfonden Stockholm Gotland drabbade familjer aktiviteter för att bidra till trygghet och glädje när livet är som svårast och finns som stöd i många år efter avslutad behandling. I helgen firar föreningen 40 år med en heldag på Skansen för föreningens medlemmar. Dagen firas med musik, ansiktsmålning och clownbesök. 

—  Vi kommer vara 200 barn och vuxna som tillsammans firar på lördag. Det har hänt mycket på de här 40 åren och jag är stolt över de aktiviteter som vi idag kan erbjuda de som drabbas. Men vi är inte färdiga, vi fortsätter göra allt som står i vår makt för att göra tillvaron lättare för barn och deras föräldrar, säger Lena Palm, ordförande för Barncancerfonden Stockholm-Gotland. 

Bildade fler föreningar

Föreningens engagemang år 1979 fick ringar på vattnet och ledde till att det bildades ytterligare fem regionala föreningar knutna till de övriga fem barncancercentrumen runt om i Sverige. Utifrån dessa bildades sedan det som idag är Barncancerfonden. Barncancerfonden ger råd och stöd till de barn och familjer som drabbas av barncancer, arbetar för att drabbade ska få den vård de behöver och är Sveriges enskilt största finansiär av barncancerforskning.

Om barncancer

  • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn 1–14 år i Sverige.
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.

Kontakt:

Lena Palm
Ordförande Barncancerfonden Stockholm Gotland
070 735 55 28