Barncancerfonden uppmanar landstingspolitiker att satsa på barncancervården

I förra veckan publicerades Barncancerbarometern. Den årliga kartläggningen från Barncancerfondens visade att läget i barncancervården är bättre än tidigare men att det fortfarande finns många förbättringsmöjligheter.

Vid ett möte i Almedalen i juli i år ställde sig sju av åtta riksdagspartier bakom en satsning i form av ett löfte om 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården under kommande mandatperiod, med barncancervården som ett prioriterat område. I sex regionala debattartiklar uppmanar nu Barncancerfonden landstings- och regionpolitiker att se till att riksdagspartiernas utlovade satsning på barncancervården blir verklighet:

Framtidssäkra barncancervården – satsa på personalen! 
Lena Palm, ordförande Barncancerfonden Stockholm-Gotland och Jens Schollin, ordförande Barncancerfonden i StockholmDirekt, 181018

Säkra barncancervården (låst artikel)
Anna Iwers Isaksson, ordförande Barncancerfonden Östra, Jens Schollin, ordförande Barncancerfonden och Mikael Behrendtz, barnonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping i Corren, 181018

Dags att hedra löftet till cancerpatienterna 
Fredrik Parenius, ordförande Barncancerfonden Västra och Jens Schollin, ordförande Barncancerfonden i Göteborgs-Tidningen, 181019

Barncancervården i norra Sverige måste framtidssäkras 
Jonas Fahlman,  ordförande Barncancerfonden Norra och Jens Schollin, ordförande Barncancerfonden i Västerbottens-Kuriren, 181020

Brist på barnonkologer (låst artikel)
Petter Ekelund, ordförande Barncancerfonden Mellansverige, Jens Schollin, ordförande Barncancerfonden och Britt-Marie Frost, barnonkolog och sektionschef på barncancercentrum vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala i Uppsala Nya Tidning 181020 

Framtidssäkra barncancervården
Annika Brocknäs, ordförande Barncancerfonden Södra och Jens Schollin, ordförande Barncancerfonden i Skånska Dagbladet, 181022