Vid ett seminarium i Almedalen idag skrev alla de närvarande riksdagspartierna på ett löfte om en satsning på barncancervården. Eva Olofsson (V), Bengt Eliasson (L), Camilla Waltersson Grönvall (M), Annika Strandhäll (S), Isak, Freja, Jan Lindholm (MP), Axel, Maria Fälth (KD) och Christer Jonsson (C). Foto: Robin Wilhelmsson

Riksdagspartierna enades om satsning på barncancervården

Vid ett möte i Almedalen kom samtliga riksdagspartier på plats (C, L, M, MP, KD, S och V) överens om en särskild satsning på barncancervården under kommande mandatperiod. Mötet arrangerades av Barncancerfonden och barncanceröverlevarna Axel, Freja och Isak.

Tillsammans med Barncancerfonden har Axel 13 år, Freja 14 år och Isak 25 år initierat ”Socialministerns löfte”, en uppmaning till samtliga partier att ställa sig bakom den av socialministern tidigare utlovade satsningen om utökade resurser till svensk barncancervård. Och vid ett seminarium i Almedalen tidigare idag skrev alla de närvarande riksdagspartierna på löftet; 500 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod till cancervården, med en del avsatt till barncancervården.

– Idag skriver vi historia. Vi är så glada att alla partier på plats enats om den här satsningen. Svensk barncancervård håller världsklass när det handlar om den medicinska behandlingen, men förutsättningarna att ge ett tryggt omhändertagande måste bli bättre. För att vi ska ha en väl fungerande barncancervård både i morgon och om tio år krävs insatser redan idag, säger Isabelle Ducellier, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Vid seminariet framkom att barncancervården behöver få ett större utrymme i den nationella cancerstrategin. På så sätt kan barncancervården få utökade resurser med fler barnonkologer och specialiserade sjuksköterskor. Politikerna lyfte även vikten av stöd till föräldrar och syskon, samt behovet av rehabilitering för en bättre livskvalitet efter sjukdomsperioden.

Tillsammans med Barncancerfonden träffade barncanceröverlevarna Axel, Freja och Isak i vintras socialminister Annika Strandhäll för att utifrån sina erfarenheter berätta vad som behövs för en trygg och säker vårdsituation för barn med cancer, i hela landet. I februari utlovade sedan socialministern satsningen om 500 miljoner kronor per år till cancervården, med barncancervården som ett prioriterat område.

Bakgrund
- Barncancerfondens granskning hösten 2017 visade på ett tufft läge i svensk barncancervård. Barncancercentrumen rapporterade då att det saknades totalt 35 sjuksköterskor för en välfungerande vård. Samtidigt upplevde fyra av sex barncancercentrum att de hade svårt att rekrytera personal. Sjuksköterskebristen gör att personalen stressar, vårdplatser inte kan hållas öppna och operationer skjuts upp.

- Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år, och nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av sjukdomen. Behandlingarna är långa och i genomsnitt befinner sig runt 1 000 barn varje år i någon form av cancerbehandling, behandlingar som står på spel när sjukvården saknar rätt resurser.


Socialministerns löfte

I vintras träffade vi Annika Strandhäll för att berätta om våra erfarenheter och prata om framtidens barncancervård. Vi tre har varit sjuka i barncancer och Annika är socialminister. Även om vi har helt olika perspektiv på barncancer förstod vi snabbt att vi har samma mål: Trygg barncancervård i hela Sverige.

Bristen på sjuksköterskor har länge varit ett problem för alla dom som drabbas när ett barn får cancer. Sjukdomen i sig är tung. Därför ska varken vi barn, våra familjer eller vårdpersonalen behöva oroa sig för om det finns resurser eller inte.

Trygg vård kan se olika ut för olika personer. Men några saker gäller alltid för ett barn med cancer: vårdpersonalen ska inte sluta på grund av stress eller dåliga arbetsförhållanden, och man ska inte behöva oroa sig över att flytta till en ny vårdplats när kroppen värker.

Annika Strandhäll och socialdemokraterna har inför höstens val lovat att satsa 500 miljoner kronor per år på cancervården, med en del avsatt till barncancervården. Med dom pengarna kan vi komma närmare en trygg cancervård i hela landet. Nu vill vi se till att satsningen blir av oavsett vem som styr landet efter valet den 9 september.

Vi uppmanar därför alla partier att skriva under socialministerns löfte: 500 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod till cancervården, med en del avsatt till barncancervården.

- Axel 13 år, Freja 14 år och Isak 25 år