Hong Qian, senior forskare på Karolinska Institutet

120 miljoner till barncancerforskning

I Barncancerfondens höstutlysning 2017 delas totalt 120 miljoner kronor ut till 92 olika projekt runt om i landet. Flest anslag går till Karolinska Institutet i Stockholm där forskare i 41 olika projekt får dela på 46 miljoner kronor.

– Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och för att lyckas måste forskningen fortsätta drivas framåt. Idag överlever 80 procent av de barn som insjuknar i cancer, men 80 procent räcker inte. Genom de anslag som våra forskningsnämnder nu har beviljat kan forskare över hela landet bedriva sitt viktiga arbete och förbättra chanserna för de barn som drabbas, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Några av de lärosäten som får störst del av forskningsmedlen är Lunds universitet med 20 miljoner, och Uppsala universitet med drygt 15 miljoner. Karolinska Institutet har dock flest forskare som beviljats anslag, totalt 46 miljoner kronor.

På KI får bland andra Hong Qian, senior forskare, anslag för sitt forskningsprojekt om benmärgsmiljöns delaktighet i utveckling och behandlingssvar av myeloisk leukemi.
Hennes forskargrupp letar efter nya sätt att komma åt cancerceller som kan finnas kvar efter cellgiftsbehandling och öka risken för återfall. Trots att dagens behandlingar mot leukemi har förbättrat prognosen för akut myeloisk leukemi (AML) hos barn avsevärt, kan de inte helt utrota cancercellerna. De så kallade leukemiska stamcellerna gömmer sig framförallt i benmärgen och skyddas från cellgiftsbehandlingen av den omkringliggande benmärgsstrukturen, vilken utgörs av olika blodstamceller som producerar ämnen som är viktiga för bildandet av olika blodceller.

Hong Qians grupp försöker nu förstå hur de olika cellerna i benmärgsstrukturen kommunicerar med varandra och hur den påverkar utvecklingen av AML
– Vi har upptäckt att celler i benmärgens stödjevävnad, så kallade stromaceller, utsöndrar olika faktorer i olika steg av sjukdomsutvecklingen, initialt verkar de hämma cancercellerna medan de i senare skeden snarare skickar signaler som förvärrar sjukdomen. Målet är sedan att hitta nya läkemedel som kan blockera signalerna från stromacellerna och på så sätt hindra att cancercellerna börja växa igen, säger Hong Qian.


Om Barncancerfondens höstutlysning 2017

  • 120 956 180 kronor till 92 projekt
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för närmare 35 år sedan har över två miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.
  • Tre gånger om året utlyser Barncancerfonden medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder.
  • Barncancerfondens webbplats finns en fullständig förteckning över alla forskare och projekt som har beviljats anslag. 

För mer information, vänligen kontakta:

Hong Qian, Karolinska Institutet
Telefon: 072-303 65 30
E-post: hong.qian@ki.se

Maria Tegin, PR, press och opinion, Barncancerfonden
Telefon: 070-628 75 51
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se