Almers Hus

På Almers Hus i Varberg kan barn med cancer och deras familjer få några dagars avkoppling och träffa andra familjer i samma situation. Huset ägs av Barncancerfonden som också bekostar resa och boende.