Utvärdering Ride of Hope - cykelledare

Hjälp oss att göra Ride of Hope ännu bättre. Din feedback är viktig för att vi ska kunna göra loppet roligare, bättre och säkrare i framtiden. Tack på förhand!
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
Uppfyllde Ride of Hope dina förväntningar?
1 6
1 6
1 6
1 6
Skulle du kunna tänka dig att ta ett större ansvar nästa år?
Kan du tänka dig att vara cykelledare även nästa år?