Om Ride of Hope

Ride of Hope är Sveriges viktigaste cykelinitiativ där du cyklar lika mycket med hjärtat som med benen.

Sedan 2008 har hundratals cyklister cyklat Ride of Hope i kampen mot barncancer. Ride of Hope består av flera initiativ, där du som cyklist kan delta på olika sätt. Under 2019 samlade över 300 cyklister in över 1,5 miljoner kronor till barncancerfondens viktiga ändamål. 

Grundpelaren i Ride of Hope är cykelloppet som vartannat år går mellan Lund - Stockholm och Umeå - Stockholm. Cykelloppets röda tråd är att man passerar de sex barnonkologiska centrum som finns i Sverige: Umeå, Linköping, Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm. Du kan antingen vara med på hela loppet, eller vara med under en eller flera dagsetapper som varierar mellan 10-20 mil. 

Ride of Hope är och har varit ett fantastiskt evenemang som har vuxit mycket under åren. Barncancerfonden har därför beslutat att pausa Ride of Hope 2020 i dess nuvarande form för att se över formen för framtida lopp. Därför blir det inget lopp mellan Umeå och Stockholm nästa sommar.

Som cyklist kan du cykla för Ride of Hope på Vätternrundan i en av Ride of Hope:s cykelrupper som cyklar till förmån för Barncancerfonden. Läs mer om Vätternrundan här. 

Som deltagare i Ride of Hope bidrar du i kampen mot barncancer. Du kan även bidra genom att starta en egen insamling där både privatpersoner och företag kan bidra till insamlingen.