Om Ride of Hope

Ride of Hope är Sveriges viktigaste cykellopp där du cyklar lika mycket med hjärtat som med benen.

Loppets röda tråd är att man passerar alla barnsjukhus i Sverige där man behandlar barncancer.

Ride of Hope har under flera år bestått av två lopp: Lund-Stockholm och Umeå-Stockholm. Från och med 2018 kommer vi att köra varje sträcka vartannat år. Det betyder att 2018 arrangerar vi Umeå-Stockholm och året därpå (2019) Lund-Stockholm.

Umeå-Stockholm går av stapeln 29 juli - 5 augusti 2018. Loppet består av åtta etapper. Etapperna är mellan 85 km och 200 km.

Hur fungerar insamlingen?

Genom Ride of Hope så samlas det in pengar till Barncancerfonden på tre olika sätt: 

  1. Cyklisternas startavgifter och egna insamlingar
  2. Sponsorer
  3. Privatpersoners gåvor

Alla cyklister som deltar står själva för sina kostander kopplade till Ride of Hope. Cyklisterna arbetar inför loppet med att samla in pengar genom insamlingar.

Sponsorer bidrar med pengar och får i utbyte synas på Ride of Hopes cykelkläder. Navet i Ride of Hopes insamling är de deltagande cyklisterna och deras engagemang.

Många privatpersoner skänker även pengar genom Ride of Hope till Barncancerfonden. Det kan ske genom att man får syn på Ride of Hope längst med vägen eller vid de lokala målgångarna. Ride of Hope får även bra genomslag i media vilket brukar leda till spontana gåvor.