KI lyfter barncancer

barncancer_2_ill_daria_kirpach

Jag vill passa på att tipsa om Karolinska Institutets läsvärda artiklar på temat barncancer som publicerades nyligen. Där finns bland annat en artikel om genetiken bakom barncancer och en annan om en satsning som skapar förutsättningar att utveckla nya cancermediciner för barn.

Dessutom möter vi personer som på något sätt själva drabbats av barncancer och hur de ser på tillvaron idag. En av personerna är fina Freja, som du säkert känner igen från våra kampanjer. Flera namnkunniga forskare är intervjuade, bland annat Mats Heyman, som är barnonkolog, docent och senior forskare vid Karolinska Institutet samt ansvarig för det svenska Barncancerregistret.

Han berättar om hur synen på barncancerbehandling förändrats genom åren och hur genombrott har kunnat ske. Tidigare behandlades barnen inte överhuvudtaget. Man ansåg det meningslöst eftersom de dog i alla fall och det blev bara ett förlängt lidande. Men som tur var ändrade man synsätt - och arbetssätt.

– En faktor som spelat väldigt stor roll för den här dramatiska förbättringen är det barnonkologiska arbetssättet. Trots att det var jättedåliga resultat i början så försökte man ändå att utvärdera detta systematiskt, säger han.

Alla artiklarna hittar du här.

//Johanna Perwe

Illustration: KI/Daria Kirpach