Ny utgåva av Metodhandboken

Idag är det hjärntumördagen och det anordnas en hel del seminarier på temat hjärntumör över landet.

12x5 Image

Eftersom en del barn som behandlas mot hjärntumör kan behöva extra stöd i skolan, så vill jag passa på att lyfta fram vår Metodhandbok som i dagarna kommer ut i ny utgåva. Det är Cristina Eklund, specialpedagog med många års erfarenhet av att arbeta med elever med förvärvade hjärnskador, som står bakom boken.

I boken kan du som är pedagog läsa om olika problemområden som kan uppstå när en elev har behandlats mot hjärntumör, med förslag på åtgärder. Det står om hur skolan kan förberedas och här finns många konkreta tips på hur man kan jobba i olika skolämnen. I boken skildras också några elev-berättelser att känna igen sig i, och litteraturförslag för vidare fördjupning. Alltså sammantaget är den ett jättebra verktyg för att skapa förståelse för elevens situation, inte minst för att den också ger handfasta tips i det dagliga skolarbetet.

//Johanna Perwe