Fler råd för skolan

En framgångsfaktor för en fungerande skolgång för elever med cancer är ett nära samarbete med elevhälsan och studie- och yrkesvägledaren på skolan.

12x5 Image

För att underlätta den kontakten har vi tagit fram ytterligare en del i Rätt till stöd i skolan, en del som riktar sig till just de personalgrupperna: Råd till skolans elevhälsa och studie- och yrkesvägledare. Där finns särskilda avsnitt för olika funktioner på skolan - bland andra skolsköterska, specialpedagog och skolkurator - som är anpassat för respektive personalgrupp. 

Ett generellt tips är att, vid behov, tidigt upprätta individuella planer, anpassningar och åtgärdsprogram, och dessutom att utse någon som kan fungera som "förtroendevuxen" för eleven. För studie- och yrkesvägledaren är det viktigt att tidigt få kunskap om elevens sjukdom och eventuella sena komplikatoner för att kunna vägleda den vidare på bästa sätt.

Fler tips hittar du i dokumenten, som enkelt och gratis laddas ner här.

//Johanna