Statsepidemiologen: "Vi måste ta gemensamt ansvar för att skydda samhällets sårbara"

Barn drabbas oftast lindrigt av covid-19. Trots det skapar pandemin en extra dimension av oro hos föräldrar till barn med cancer. Många har frågor som varför grundskolorna fortsatt håller öppet och hur man ska kunna känna trygghet i att komma ur sin isolering. I en intervju med Barncancerfonden ger statsepidemiologen Anders Tegnell sin syn på saken.

Anders_Tegnell_in_2020_(11_av_15).jpg

Delar av Sverige ser ut att ha nått den efterlängtade platån på smittspridningskurvan av coronaviruset. Det är inte samma sak som att krisen är över, tvärtom ligger antalet smittade på en fortsatt hög, om än stabil, nivå. Platån är snarare ett tecken på att de restriktioner som införts i vardagen ser ut att ge effekt. Nu gäller det för Sveriges befolkning att hålla i och hålla ut. För familjer vars barn behandlas för cancer, eller annan svår sjukdom, innebär livet under en pandemi ett extra lager av ovisshet i en redan ansträngd och oviss situation. Trots det har barnperspektivet inte alltid varit i centrum för debatten.  

- Nej det stämmer, i början fick vi mycket frågor kring barnperspektivet, men det har avtagit allt eftersom vi ser att det är äldre som drabbas hårdare. Nu vet vi ganska mycket om risken bland barn, det finns stora uppföljningar av stora grupper människor som visar att barn väldigt sällan blir sjuka i covid-19 och om de blir det drabbas de ännu mer sällan av lika allvarlig sjukdom som vuxna, säger Anders Tegnell i en telefonintervju med Barncancerfonden en tisdagseftermiddag 

Sverige har till exempel, till skillnad från många andra länder, valt att fortsatt hålla sina grundskolor öppna. Något som skapat stor debatt både inom landet och utanför. Beslutet har inte minst väckt frågetecken hos föräldrar till barn med cancer som inte vetat om de ska våga skicka sina barn som är under behandling, eller deras syskon, till skolan.  

- Det är en svår fråga att svara på. I nuläget finns inget som talar för att just den här luftvägsinfektionen beter sig extremt annorlunda än andra luftvägsinfektioner. Så har man ett barn med cancer som har blivit mycket sjuk i just luftvägsinfektioner tidigare finns det anledning att vara försiktig även den här gången. Men det är väldigt svårt att ge allmänna råd, istället bör man prata med sin behandlande läkare kring vad som gäller i det enskilda fallet, säger Anders Tegnell, som trots den debatt som varit står fast vid det beslut Sverige fattat om att hålla grundskolorna öppna 

- Även i andra länder har man nu långsamt börjat öppna skolorna igen. Så här i efterhand tycker jag att vi med gott samvete kan säga att vi gjorde rätt som inte stängde grundskolorna. Skolan är en viktig plats för många barn, inte minst för barn som inte mår så bra hemma, säger han. 

För de som vågar sig på att blicka framåt till en situation där samhället långsamt börjar öppna igen finns en ytterligare dimension av oro hos familjer som drabbats av barncancer. Hur kan man lita på att situationen faktiskt är under kontroll och våga börja släppa på sin egen isolering? På den frågan understryker Anders Tegnell att risken för bakslag är svår att bedöma men att återgången kommer ske successivt 

- På sikt får vi se hur det blir med den typ av grupper som är väldigt utsatta. Det kan tänkas att det här är en sjukdom som vi alltid får vara lite aktsamma med. Vi lär oss hela tiden mer och följer råden som kommer allt eftersom, säger han. 

Om det är någonting rådande pandemi har lärt oss, menar Anders Tegnell, så är det hur beroende vi är av varandra.  

- Det här visar att vi gemensamt måste ta ansvar i samhället för såna här sjukdomar. Ingen kan tänka på sig själv utan vi måste också tänka på de runt om oss som är mer sårbara. Det innebär att följa råd och riktlinjer som kanske inte är så betydelsefulla för en själv men som betyder väldigt mycket för andra, säger han och fortsätter:  

- Det är jätteviktigt att man håller sig hemma om man är sjuk. Om man är sjuk runt ett barn med en cancersjukdom så är det ännu viktigare att inte träffa det barnet och alla i omgivningen bör ta det ansvaret.  

För Barncancerfonden är det förhållningssättet en självklarhet och redan i början av mars pausades samtliga aktiviteter som innebär fysiska möten. Sedan dess har man jobbat för att ställa om sin verksamhet digitalt och erbjuder nu bland annat föräldraträffar på distans.  

- Som organisation syftar vårt arbete till att stötta de mest utsatta och sårbara, det präglar också vårt interna förhållningssätt till den rådande situationen. Att vidta dessa åtgärder är i grund och botten att visa hänsyn och att ta ansvar för varandra, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden. 

/Ellinor Prawitz, pressansvarig Barncancerfonden