Frida Abel - månadens forskare i april

Ny månad och vi har ny spännande forskning att presentera! Frida Abele vid Göteborgs universitet, är månadens forskare i april.

Fridas forskning handlar om kartläggning av de genetiska förändringar som finns hos patienter med nervcellstumörer som t.ex. hjärntumörer och neuroblastom. Förändringar i genomet fungerar som markörer som kan vägleda behandling och kan t.ex. i vissa fall förutspå diagnos i tidigt skede.

”Min förhoppning är att detta kommer att leda till en ökad kunskap om hur nervcellstumörer uppkommer, samt hur vi på bästa sätt fångar upp genetiska förändringar genom hela sjukdomsförloppet för att uppnå bästa möjliga behandling vid rätt tidpunkt”, säger Frida.

Läs mer om Frida forskning här.

/Emeli Lundström

#blogg100