Månadens forskare

Varje månad presenteras en forskare vars arbete finansieras av Barncancerfondens givare. 

Månadens forskare i december är:

Anders Ringnér

Vem är du och var arbetar du?
Jag heter Anders Ringnér och är barnsjuksköterska. Just nu jobbar jag som universitetslektor på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet och som barnsjuksköterska på barnkliniken här i stan.

Vilket är ditt forskningsområde och vad forskar du på just nu?
Vår forskning handlar om hur föräldrar till barn med cancer lär sig om barnets sjukdom och hur de interagerar med vårdpersonalen. Just nu testar vi ett informationsprogram där föräldrarna har regelbundna samtal med en specialutbildad sjuksköterska. Studien är randomiserad-kontrollerad, vilket innebär att vi låter lotten avgöra om föräldrarna antingen får informationsprogrammet eller får vara jämförelsegrupp. Projektet genomförs på två svenska barnonkologiska centran. Vi undersöker om vi kan minska föräldrarnas stress relaterat till barnets sjukdom med hjälp av interventionen. I projektet arbetar forskare från tre universitet samt, framför allt, de sjuksköterskor som håller samtalen med föräldrarna.

Hur har din finansiering från Barncancerfonden påverkat din forskning?
Kort sagt: det skulle inte gått att genomföra projektet utan Barncancerfondens generösa stöd.  Forskningsmedlen har gjort att vi kan anställa sjuksköterskor för att genomföra informationsprogrammet. Dessutom finansieras arbetstid för forskare och projektassistenter för att styra och administrera projektet.

Hur ser framtiden inom ditt forskningsfält ut? Vilket/vilka genombrott tror och hoppas du på de närmaste åren?
Ett stort aber inom omvårdnadsforskning är finansiering, så det hedrar Barncancerfonden att de är generösa även till den typen av forskning. Det pågår mycket arbete runt om i världen med att utveckla och testa olika slags stödprogram riktat till barn och deras familjer. Men nu ser vi inte skogen för alla träd, skulle man kunna säga. Det vore därför bra med studier som sammanställer dessa, ofta ganska små, studier så man kan dra slutsatser för klinisk praxis.

Övrigt jag vill tillägga:
När man får ordet såhär, vill man förstås passa på att tacka. Så hjärtligt tack: till Barncancerfonden för generöst stöd, till alla föräldrar som delar med sig av sin tid och deltar i vår forskning, till Maria Benderius, Camilla Ernstsson, Simon Johansson och Berit Nilsson som håller samtalen med föräldrarna, till Rut-Inger Enryd, Jennie Stigmar och Johanna Mårtensson som rekryterar deltagare, och till forskargruppen, Maria Björk (docent, Jönköpings universitet), Cecilia Olsson (universitetslektor, Karlstads universitet), Ulla Hällgren Graneheim (docent, Umeå universitet och professor, Högskolan väst) samt Benedicte Stendal Hansen (projektassistent, Umeå universitet). Tack, tack!

Här kan du läsa om tidigare månadens forskare: 

2016

November- Andreas Lundqvist, docent och forskargruppchef vid Karolinska institutet
Oktober - Ann Nordgren, professor vid Karolinska institutet
September - Joakim Lundeberg, professor och forskargruppledare vid Science for Life Laboratory
Augusti - Pernilla Pergert, forskare vid Karolinska institutet
Juli - Olle Lindberg, forskare vid University of California, San Francisco
Juni - Angelica Loskog, professor vid Uppsala universitet
Maj - David Gisselsson Nord, barncancerforskare vid Lunds universitet
April - Frida Abel, forskargruppsledare vid Göteborgs universitet
Mars - Anna Andersson, forskargruppsledare vid Lunds universitet
Februari - Karin Wårdell, professor vid Linköpings universitet
Januari - Gustaf Ljungman, docent och överläkare vid Akademiska barnsjukhuset

2015

December - Marie Arsenian Henriksson, professor vid Karolinska institutet
November - Jonas Mattsson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset 
Oktober - Mikael Karlsson, professor vid Umeå universitet
September - Finn Hallböök, professor vid Uppsala universitet
Augusti - Alexander Pietras, forskare vid Lunds universitet
Juli - Frida Holm, postdoktor vid University of California, USA
Juni - Karin Mellgren, överläkare och sektionschef, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Maj - Fredrik Swartling, forskargruppledare, Uppsala universitet
April - Outimaija Mäkitie, docent och barnläkare, Karolinska institutet
Mars - Niclas Roxhed, forskningsledare, Kungliga tekniska högskolan
Februari - Ingrid van´t Hooft, psykolog och specialist i neuropsykologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhusJanuari - Helena Carén, medicine doktor och gruppledare vid Sahlgrenska Cancer Center

2014

December - Jonas Abrahamsson, docent och överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus
November - Lena Wettergren, docent och lektor vid Karolinska institutet
Oktober - Klas Blomgren, barnonkolog och professor vid Karolinska institutet