Månadens forskare

Varje månad presenteras en forskare vars arbete finansieras av Barncancerfondens givare. 

Månadens forskare i januari är:

Wouter van der Wijngaart

Vem är du och var arbetar du?
Wouter van der Wijngaart. Jag är ingenjör, forskare och uppfinnare. Jag jobbar som professor på KTH, avdelningen för mikro- och nanosystem.

Vilket är ditt forskningsområde och vad forskar du på just nu?
Min grupp är specialiserad på mikro- och nanofluidiska system. Det betyder at vi bygger hårdvara (system) i mycket liten skala. Den största delen av forskningen vi gör har medicintekniska applikationer i sikte. En stor del av vår forskning fokuserar på så kallade ”labb-på-chip” biosensorer för snabbare, bättre och billigare diagnostik.

Projektet Barncancerfonden stödjer, som är ett samarbetsprojekt med Karolinska, har däremot fokus på terapi istället. Det handlar om att tillverka pyttesmå ”läkemedelsfabriker” som kan inplanteras direkt in i tumörer där dem tillverkar cytostatika. Läkemedelsfabrikerna är plastpärlor med samma tjocklek som ett hårstrå, som innehåller levande celler som är genmodifierade för att utsöndra cytostatika i själva tumören med mycket begränsat påverkan på resten av kroppen. Detta skulle tillåta större medicindoser samtidigt som oönskade biverkningar minskar.

Hur har din finansiering från Barncancerfonden påverkat din forskning?
Den är helt avgörande för genomförande av detta projekt. Jag leder en grupp av över 10 personer. Med en basfinansiering till gruppen som inte ens räcker till för mitt eget lön, skulle det vara helt uteslutet at göra detta forskningsprojekt utan Barncancerfondens stöd.

Hur ser framtiden inom ditt forskningsfält ut? Vilket/vilka genombrott tror och hoppas du på de närmaste åren?
Inom Barncancerfondens projekt har vi nu kommit så långt att vi kan bygga dessa plastpärlor med levande celler, och vi kommer snart börja utvärdera deras funktion in-vitro samt i musmodeller. Inom medicinska mikrosystem i allmänhet tror jag att vår forskning i långa längden kommer att leda till en sammansmältning av våra kroppsfunktioner med mikrotekniska komponenter, alltså att vi kommer at bli cybernetiska organismer, antingen för att bota specifika hälsoproblem, eller för att utöka våra befintliga kroppsfunktioner (bättre syn, hörsel, eller starkare muskler, till exempel).

Här kan du läsa om tidigare månadens forskare: 

2016

December-Anders Ringnér, barnsjuksköterska och universitetslektor på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet
November- Andreas Lundqvist, docent och forskargruppchef vid Karolinska institutet

Oktober - Ann Nordgren, professor vid Karolinska institutet
September - Joakim Lundeberg, professor och forskargruppledare vid Science for Life Laboratory
Augusti - Pernilla Pergert, forskare vid Karolinska institutet
Juli - Olle Lindberg, forskare vid University of California, San Francisco
Juni - Angelica Loskog, professor vid Uppsala universitet
Maj - David Gisselsson Nord, barncancerforskare vid Lunds universitet
April - Frida Abel, forskargruppsledare vid Göteborgs universitet
Mars - Anna Andersson, forskargruppsledare vid Lunds universitet
Februari - Karin Wårdell, professor vid Linköpings universitet
Januari - Gustaf Ljungman, docent och överläkare vid Akademiska barnsjukhuset

2015

December - Marie Arsenian Henriksson, professor vid Karolinska institutet
November - Jonas Mattsson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset 
Oktober - Mikael Karlsson, professor vid Umeå universitet
September - Finn Hallböök, professor vid Uppsala universitet
Augusti - Alexander Pietras, forskare vid Lunds universitet
Juli - Frida Holm, postdoktor vid University of California, USA
Juni - Karin Mellgren, överläkare och sektionschef, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Maj - Fredrik Swartling, forskargruppledare, Uppsala universitet
April - Outimaija Mäkitie, docent och barnläkare, Karolinska institutet
Mars - Niclas Roxhed, forskningsledare, Kungliga tekniska högskolan
Februari - Ingrid van´t Hooft, psykolog och specialist i neuropsykologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhusJanuari - Helena Carén, medicine doktor och gruppledare vid Sahlgrenska Cancer Center

2014

December - Jonas Abrahamsson, docent och överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus
November - Lena Wettergren, docent och lektor vid Karolinska institutet
Oktober - Klas Blomgren, barnonkolog och professor vid Karolinska institutet