Annica vill göra skillnad för hela familjen

Den 15 februari är det internationella barncancerdagen, då barn med cancer uppmärksammas världen över. När ett barn får en cancerdiagnos ställs den drabbade familjen inför en helt ny vardag med stora förändringar. Det är många personer som på olika sätt och i olika roller hjälps åt för att ge stöd till hela familjen, och vård till barnet innan, under och efter behandlingen.

En av alla de personer som engagerar sig för dessa barn är konsultsjuksköterskan Annica Filander. Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets eller ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad vård, för att ge trygghet och stöd till hela familjen. Annica har en examen som sjuksköterska och har även vidareutbildat sig med en specialistutbildning inom barnonkologi. Hon har jobbat inom barncancervården sedan 2006 och som konsultsjuksköterska sedan 2009.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

Jag utbildade mig till sjuksköterska för ungefär 20 år sedan, och visste redan från början att jag ville jobba med barn. Jag jobbade först två år i vuxenvården, men sökte mig sen till Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Jag tyckte det verkade spännande att jobba med cancer och hörde själv av mig till barnonkologiska avdelningen. Jag trivdes direkt där och satsade ganska snart på specialistutbildning i barnonkologi, och blev senare även barnsjuksköterska. Jag trivs med att jobba med barn i alla åldrar, och att få känna att jag kan hjälpa till och underlätta vardagen för de drabbade familjerna.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att få arbeta och umgås med barn. Barn lever här och nu, och jag älskar deras spontana och ofta rättframma sätt. Jag tycker också om den undervisande funktionen i mitt jobb när jag besöker barnets förskola/skola och berättar om barncancer och dess behandling och konsekvenser. I min roll som konsultsjuksköterska möter jag barn och familjer i en annan roll än om jag jobbar kliniskt. Jag tycker om båda rollerna, därför jobbar jag som "vanlig" sjuksköterska då och då. Det är lätt att tro att det bara är deppigt att jobba med barn och ungdomar som har cancer, men jag upplever att det är mycket positivt och glatt även på vår vårdavdelning. De flesta barnen blir ju friska efter sin behandling idag!

Vad vill du åstadkomma med ditt jobb?

Mitt mål är att göra skillnad för hela familjen. Att ge rätt information om cancersjukdomar hos barn ger trygga föräldrar, syskon, lärare, förskolepedagoger, mor- och farföräldrar. Att vara lyhörd och se till den unika familjens behov är också viktigt. Vissa familjer träffar jag jättemycket, andra bara enstaka gånger. Det är familjerna som styr min arbetsdag kan man säga. 

Vilken är den vanligaste frågan du får kring barncancer?

Det måste nog vara "vilken är den farligaste cancersorten?" Ordet cancer skrämmer många, så en viktig uppgift för mig är att sprida kunskap och avdramatisera. Det är stor skillnad att få cancer som barn eller ungdom jämfört med när man är äldre och många människor jag möter vet inte om den goda prognosen vid barncancer.

Kan du dela en ögonblicksbild eller ett speciellt minne av kontakt med en familj?

Jag tänker på de tonåringar som initialt säger nej till att informera klasskamraterna, för att de inte vill att någon ska veta att de drabbats av cancer. Enligt erfarenhet vet jag att det blir ohållbart i längden, och jag försöker tala för fördelarna med att berätta. Rak och tydlig information underlättar för alla. I många fall ändrar sig tonåringen efter en tid, och det blir ofta ett fint möte med klassen - och i slutändan en mycket nöjd familj. 

Om konsultsjuksköterskor

I Sverige finns det sex barnonkologiska centra (Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå) och på varje centra finns konsultsjuksköterskor för barn med leukemier, tumörsjukdomar och hjärntumörer. Konsultsjuksköterskorna finansieras av Barncancerfonden och det finns idag 19 konsultsjuksköterskor i Sverige.

Barncancerfonden finansierar utbildningar för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som vill utbilda sig inom barnonkologi eller som redan jobbar inom området och vill vidareutbilda sig.

Läs mer om vilka utbildningar Barncancerfonden erbjuder.