David bidrar med roliga upplevelser när livet är utmanande

Den 15 februari är det internationella barncancerdagen, då barn med cancer uppmärksammas världen över. När ett barn får en cancerdiagnos ställs den drabbade familjen inför en helt ny vardag med stora förändringar. Det är många personer som på olika sätt och i olika roller hjälps åt för att ge stöd till hela familjen, och vård till barnet innan, under och efter behandlingen.

david.jpg

En av alla de personer som engagerar sig för dessa barn är syskonstödjaren David Erebo-Olofsson.

Syskonstödjaren är en resursperson vars viktigaste uppgift är att se syskonen till det sjuka barnet. En stor del av att vara syskonstödjare handlar om att finnas där, ge stöd och lyssna. Syskonstödjaren gör vardagliga saker med syskonen när mamma och pappa behöver lägga mycket tid på det sjuka barnet. Tjänsten finansieras av Barncancerfonden och finns på alla sex barncancercentra i Sverige.

Vad gör du på jobbet?

Jag är en resursperson för familjerna där det finns syskon till de sjuka barnen. Bygger relationer med familjen i allmänhet men syskonen i synnerhet. Hur mycket tid och kontakt vi har styrs främst av syskonets behov och vilja av att vi ses och lära känna varandra. En annan viktig sak som jag försöker bidra till är att syskonen får möjlighet att skapa relationer till andra syskon i samma situation. För att få till dessa möten så använder jag mig av en hel del roliga aktiviteter. Det kan innebära att jag paddlar kanot, åker go-cart, badar, tittar på film och mycket annat beroende på vad syskonen tycker om att göra.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

Det var en slump att jag hamnade på barnonkologen. Jag har jobbat med barn i förskola, skola och fritids i många år före det här. Jag tycker om att jobba med barn och ungdomar. Finns det dessutom en möjlighet att jag kan göra deras utmanande tillvaro lite bättre så känns det väldigt bra.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste är att möta så många fantastiska syskon och även att få se syskon som lär känna varandra och som hittar stöd i varandra.

Vad vill du åstadkomma med ditt jobb?

Förståelse för syskonens situation och deras olika behov av stöd från sin omgivning. Roliga upplevelser i en period när livet är utmanande.

Vilken är den vanligaste frågan du får kring barncancer?

Från andra vuxna så kommer frågan ibland hur jag orkar jobba med det jag gör. Eftersom det positiva överväger så mycket i jobbet så känns det ändå väldigt bra. En vanlig fråga från syskonen jag träffar är hur ofta vi kan ses. 

Kan du dela en ögonblicksbild eller ett speciellt minne av kontakt med en familj?

Jag tycker att läger för syskon ofta skapar många fina minnen. Det som jag nästan alltid blir gladast över är den gemenskap som så snabbt skapas över åldersgränser, intressen och annat. När de ses i ett sådant sammanhang så delar de erfarenheter med de andra syskonen som de annars aldrig gör. Att dessutom i ett nytt sammanhang våga dela med sig av vad som varit svårt men även vad som hjälpt dem är oerhört fint att få vara en liten del av.

Barncancerfondens stöd till syskon

Behoven och utmaningarna för syskon till cancerdrabbade barn ser olika ut. Ofta kan det vara givande att träffa andra familjer och syskon med liknande erfarenheter. Utöver stöd som riktar sig till hela familjen, som gemensamt samtalsstöd och rekreationsboenden att besöka, har vi även stöd som riktar sig enbart till syskon. Bland annat finns digitala samtalsgrupper där syskonen får möta andra barn och ungdomar som har ett syskon som drabbats av barncancer. Läs mer här.