Så påverkas hjärnan

Cecilia Follin studerar vuxna leukemiöverlevare som behandlats med strålbehandling mot huvudet, för att undersöka dels hur detta påverkat risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, dels hur hjärnan har påverkats av strålbehandlingen.

I dag strålbehandlas ett mycket litet antal av de leukemidrabbade barnen – de som drabbats av återfall. Men fram till början på 1980-talet var det en vanlig behandlingsåtgärd för att minimera risken för återfall.

– Vi har sett i våra studier att vissa delar av hjärnan verkar vara mer känsliga än andra och då kan man försöka skydda dem under strålbehandlingen, säger Cecilia Follin.

Deltagarna i studien är mellan 25 och 45 år. De undersöks bland annat med magnetkamera, samt med tester av minnesfunktionen. Med magnetkamera kan man undersöka hjärnans struktur och funktion med ett flertal olika tekniker. Genom så kallad diffusionsteknik kan man mäta vattenmolekylernas rörlighet längs nervbanorna i hjärnan – och på så sätt upptäcka skador.

Andra fynd från studien är bland annat att överlevarna har nedsatt metabol aktivitet i hjärnan, alltså en lägre ämnesomsättning.

» Överlevarna har sämre korttids- och långtidsminne och har svårare att hantera stressiga situationer. «

– Studien visade också att överlevarna som grupp har sämre korttids- och långtidsminne och att de har svårare att hantera stressiga situationer än friska kontrollpersoner.

– Vet man om detta kan man sätta in åtgärder både under utbildning och på arbetsmarknaden. Det finns också möjlighet till stöd för minnet med olika tekniska hjälpmedel, säger Cecilia Follin.

Strålbehandling kan också skada hypofysen, som styr insöndringen av flera viktiga hormoner. Ett av dessa är tillväxthormon. I en delstudie undersöktes leukemiöverlevarnas hormoninsöndring 25 år efter avslutad cancerbehandling.

Överlevarna som hade brist på tillväxthormon led i högre grad av det metabola syndromet, jämfört med friska kontrollpersoner. De hade ett större midjemått, högre blodsocker och förhöjda blodfetter.

– Patienter med metabola syndromet har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes, säger Cecilia Follin.

Leukemiöverlevarna behandlades med tillväxthormon, och vid uppföljning två och fem år senare hade de bättre värden.

– Vi vill utvärdera om tillväxthormonbehandling minskar risken för hjärt-och kärlsjukdom. Vi ser att riskmarkörerna för hjärtkärl-sjukdom har minskat, men därmed går det inte att säga om patienterna lever längre med tillväxthormonbehandling. Det är för tidigt att säga, säger Cecilia Follin