Ny teknik avslöjar aggressiva tumörer

Med ny digital teknik gör Joakim Lundeberg, professor vid KTH, avancerade analyser av tumörcellernas genetiska egenskaper. – Man ser mönster som man inte ser i mikroskopet, säger han.

I dag görs molekylärgenetiska analyser genom att mortla ner vävnad från ett prov och titta på tumörens DNA eller på aktiva gener i mikroskop. Det blir ett slags genomsnittsbild av vad som händer i en tumör.

– En del av tumören som är aggressiv kan se likadan ut som resten av tumören, om man tittar i mikroskop. Med vår metod kan vi se vilka gener som är aktiva och var i tumören de befinner sig. Plötsligt ser vi också saker som gör att man kan behandla mer anpassat efter den enskilda tumören, säger Joakim Lundeberg.

Solida tumörer är heterogena, det vill säga de består av en mängd olika celltyper. Joakim Lundebergs metod gör ett digitalt tumavtryck av de aktiva generna.

» Med vår metod kan vi se vilka gener som är aktiva – det gör att vi kan behandla mer anpassat. «

Med den mer detaljerade informationen blir det möjligt att behandla patienten efter det individuella behovet. Det blir också lättare att upptäcka förstadier till cancer.

– Vi vill sätta varningsflagg på tidiga tumörer, säger han.

Joakim Lundeberg vill hitta signaturer för de olika graderna av cancer, förstadium, tumör och spridd cancer. Då blir det möjligt att behandla så tidigt som möjligt, med så personlig behandling som möjligt.

Metoden som forskarteamet använder kommer på sikt att kunna följa cellutvecklingen och göra det möjligt att upptäcka farliga förändringar på ett tidigt stadium.

Men analyserna blir också ett slags bibliotek att jämföra med och att forska vidare kring.

– Den ackumulerade informationen om tumörer kommer att vara fantastiskt användbart för artificiell intelligens. Det är flera fall där patologerna har tittat och inte hittat något, men vi har hittat i databasen, säger han.

På sikt kommer det gå att både ställa diagnos och välja behandling baserat på den digital informationen. Dock är det inte så att Joakim Lundeberg vill avskaffa patologerna.

– Faktum är att mikroskopi är det viktigaste instrumentet vi har för att titta på tumörer. Vi har kvar mikroskopin, men genom vår metod lägger vi till mer information på samma bild, säger han.