Villkor vid skapande av användarkonto

Dessa villkor gäller när man skapar ett konto i syfte att starta en insamling eller ett event på Barncancerfondens webbplats.

Syftet med egen insamling på Barncancerfondens webbplats är, förutom att samla in pengar, att underlätta och öka engagemanget och tillgängligheten för våra givare. Det uppnår vi bland annat genom att alla insamlingar är delbara i sociala medier.

Pengarna som skänks till Barncancerfonden via egen insamling går till våra ändamål, det vill säga forskning, information och familjestöd.

Det går inte att rikta insamlingar till specifika ändamål såsom forskning inom en viss diagnos eller leksaker till sjukhus och avdelningar.

Innehåll

  • Barncancerfonden tar inte ansvar för vad som skrivs på en egen insamling. Om du hittar något som du anser vara stötande eller opassande, kontakta oss gärna på info@barncancerfonden.se.
  • När du laddar upp en bild intygar du samtidigt att du äger rättigheterna till bilden, alternativt har rättighetsinnehavarens godkännande att använda bilden samt att den är godkänd att publicera av de personer som syns på bilden, alternativt deras målsmän om de är under 18 år. 
  • Information som enligt svensk lag är olaglig (såsom exempelvis hot, förtal, barnpornografi eller dylikt) kan komma att polisanmälas.
  • Barncancerfonden förbehåller sig rätten att radera material som anses vara opassande eller anstötligt.
  • Det är inte tillåtet att uppmana till, eller länka till, externa insamlingar eller privata konton.
  • Barncancerfonden förbehåller sig rätten att stänga insamlingar och radera material som kan kopplas till verksamhet och privatpersoner som kan beskrivas med orden korrupt, oetisk, exploaterande, brottslig, eller förknippas med verksamhet inom alkohol, tobak, pornografi, vapen eller som utgör fara för miljön.

Godkännande

  • Att skapa ett konto och/eller en egen insamling på Barncancerfondens webbplats innebär att användaren accepterar dessa villkor samt godkänner att Barncancerfonden behandlar personuppgifter enligt Barncancerfondens  integritetspolicy.
  • Om du har synpunkter eller inte godkänner villkoren är du välkommen att kontakta oss.