Världens bästa jobb, på världens bästa arbetsplats

Therese Helmersson arbetar som konsultsjuksköterska på det regionala barncancercentrumet i Umeå och har gjort det sedan september 2021.

Tillsammans med Marita Vikström Larsson arbetar de med att ge stöd till de barn och familjer som drabbats av barncancer. 

– Jag har världens bästa jobb, på världens bästa arbetsplats, säger Therese. 

När ett barn drabbas av barncancer är konsultsjuksköterskans roll är att vara barnet och familjens närmsta kontaktperson på avdelningen, både under behandlingstiden och efter avslutad behandling. De finns där för att skapa kontinuitet och ge stöd till hela familjen genom den svåra tid som följer med ett barncancerbesked.  

På alla landets sex regionala barncancercentran arbetar konsultsjuksköterskor nära familjerna utifrån deras olika behov. Deras arbete bidrar till trygghet och de har en central roll genom barnets hela behandling.  De finns tillgängliga för att svara på frågor om barnets behandling och diagnos och kan dessutom vara behjälplig i att ge information och kunskap till närstående och barnets förskola eller skola.  

Olika inriktningar beroende på diagnos 

I Umeå arbetar idag två konsultsjuksköterskor. En med inriktning mot barn med olika barncancerdiagnoser som exempelvis leukemi och en med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör. Therese Helmersson har rollen med inriktning mot barn med barncancer. Varje år drabbas runt 350 barn av cancer och för de barn som bor i norra Sverige behandlas många av dessa barn på barncancercentrum i Umeå och möter då bland annat Therese.  

 Att jobba med människor i allmänhet, och barn i synnerhet, har alltid varit självklart för Therese.  

 – Jag började arbeta som sjuksköterska på avdelningen Barn 3 i Umeå 2015. Jag visste redan under sjuksköterskeutbildningen att det var barn jag ville jobba med så jag sökte mig till barncanceravdelningen. Jag kände direkt att det var en typ av vård jag ville arbeta med. Dels är det en arbetsplats med goda resurser att göra ett bra jobb, dels är det otroligt givande att få följa familjer under en så lång tid; från oro och förtvivlan, till gryende hopp och livet efter behandlingen, berättar Therese. 

Som konsultsjuksköterska såg Therese en chans att utvecklas och att få följa familjerna ännu närmare utifrån deras specifika behov. 

– Det här jobbet berikar mig otroligt mycket. När man känner att man gjort något jobbigt lite lättare, eller något svårt mer förståeligt för någon annan, så gör det också gott för en själv, säger Therese.