Lekfullt lärande

På sjukhuset har lekterapin ansvar för att barn får arbeta i förskoleklass – och att följa skollag och läroplan. – Men vi gör det på ett lekfullt sätt, barnet är så styrt av vuxna i allt annat, säger Sabina Vesterlind, förskollärare vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

Precis som i all verksamhet på lekterapin ser man till det friska hos barnet och lekterapin är en frizon där inga behandlingar sker.

– Det är viktigt att utgå från vad barnet vill, är intresserat av och tycker är roligt. Mellan provtagningar, behandlingar och annat som är nödvändigt och inte går att välja bort är det extra viktigt att barnet känner att det själv är med och bestämmer, säger Sabina Vesterlind.

Under 2016 förtydligade Skolverket sina allmänna råd för sjukhusskolan. Det blev ännu tydligare att förskoleklass-arbetet är lekterapins ansvar. Representanter för bland annat sjukhusskola och lekterapi samlades tillsammans med Barncancerfonden och Specialpedagogiska skolmyndigheten i början av oktober. Syftet var att  diskutera hur lekterapin kan jobba med barn i förskoleklass och vilka insatser som krävs för att stärka skolgången för barn med cancer.

På Akademiska barnsjukhuset har förskoleklassen ett eget litet rum. Här finns en läsfåtölj, böcker, spel, färg och pennor och papper – och lådor som Sabina Vesterlind har gjort i ordning.

I de flesta lådor finns lekmaterial som anknyter till språk eller matematik. Lådorna är enkla att ta med upp på sjukhusrummet och att anpassa efter det enskilda barnets kunskapsnivå och intresse.

– Det är vanligt förskole­­material, genomtänkt och utvalt för att passa sexåringar. I lådorna finns saker som man kan göra olika saker med, eftersom barnen som kommer är olika. De har olika bakgrund, kommer från olika förskolor och är intresserad av olika saker. Men det är bara att börja leka så ser man var barnet befinner sig, säger hon.

Lådorna innehåller sådant som går att leka och arbeta med utifrån olika nivåer. Det kan handla om former, att sortera, mönster eller antal, vilket ger barnet möjlighet att arbeta med matematik.

Där finns också sagotärningar med bilder med personer eller djur, eller fordon och föremål och bilderna används för att barnet och lekterapeuten kan berätta sagor tillsammans och utveckla språk, uttycksförmåga och associationer.

Barn med cancer har ofta långa behandlingar och tillbringar mycket tid på sjukhus. Därför har lekterapin en viktig roll.

– Mycket av den vanliga verksamheten på lekterapin är sådant som görs i förskoleklass, och inkluderar både matematik och språkförberedande arbete. Till exempel skapande, bakning, spela spel, sång och musik, säger Sabina Vesterlind.

Det som skiljer hennes arbete som förskollärare på sjukhus mot en pedagog i en vanlig förskoleklass, är att hon jobbar med ett barn i taget och att arbetet styrs av barnets mående. Därför måste lekterapeuten vara flexibel. I förskoleklassen arbetar man med hela gruppen, så blir det inte på lekterapin.

– Det blir också svårt att jobba tematiskt eller över tid, som i den ordinarie förskoleklassen, säger hon.

Efter ett regeringsförslag ser det ut som att förskoleklass kommer att bli obligatorisk. Än så länge är det lekterapin som är ansvarig för barn i förskoleklass, men det kan komma att ändras.

– Vi på Barncancerfonden har redan börjat att involvera lekterapeuter i vårt skolutvecklingsarbete. Nu väntar vi in regeringens besked kring en obligatorisk förskoleklass, säger Björn Olsson, som projektleder ”Rätt stöd i skolan för elever med cancer”, ett skolprojekt inom Barncancerfonden.