“Utbildningen i barnonkologi är en fantastisk möjlighet att utvecklas, bygga nätverk och lära sig från andra”

Det är inte alltid tid eller resurser finns för vidareutbildning för de som jobbar inom vården. Vi fick en pratstund med Lina Opperdoes som arbetar som kontaktsjuksköterska vid barncancercentrum i Göteborg och just nu går utbildningen inom barnonkologi för sjuksköterskor, som ges via Karolinska Institutet. En utbildning som omfattar både medicin och omvårdnad.

Lina berättar om sin upplevelse av utbildningen och att arbeta inom barnonkologi. Hon ser ett generellt behov av utbildning för sina kollegor och sig själv eftersom hon upplever att det är en fantastisk möjlighet för utveckling, att bygga nätverk och lära sig från andra vårdinstanser i landet.

Hej Lina! Vad fick dig att välja just den här utbildningen? 

Jag gjorde praktik på barncancercentrum i Göteborg när jag gick grundutbildningen till sjuksköterska. Då fick jag upp ögonen för barnonkologin och insåg att jag ville jobba med att vårda barn inte bara i akut skede, utan barn som behandlas under en längre tid. För sex år sedan gick jag introduktionsutbildningen som Barncancerfonden erbjuder, och nu arbetar jag inom barnonkologin och går den medicinska högskoleutbildningen för att lära mig mer.

Vad tycker du varit bäst med utbildningen hittills? 

Det bästa är att kunna utbyta erfarenhet och kunskap med de övriga kursdeltagarna. Det är väldigt roligt och lärorikt att träffa sjuksköterskor i olika roller från hela landet som brinner för samma sak. Vi hittar styrka i varandra, och kan tillsammans reflektera kring olika situationer och scenarion. Det känns som att alla verkligen vill utvecklas och jobba inom barnonkologin på lång sikt. Seminarier är ett sätt att lära av varandra. Genom de uppgifter vi får kan vi utveckla, förbättra och identifiera vård som behöver standardiseras, och diskutera detta tillsammans.

“Utbildningen är en fantastisk möjlighet att utvecklas, bygga nätverk och lära sig av andra som arbetar inom barnonkologin och att få vara med och påverka vården för barn och familjer som behandlas hos oss.”

När du inte studerar arbetar du i Göteborg som kontaktsjuksköterska för barn med leukemi och lymfom. Berätta lite om din roll och avdelning.

Jag har jobbat inom barnonkologin i snart nio år, och var med och startade upp tjänsten kontaktsjuksköterska för barn med leukemi och lymfom här i Göteborg. Jag är del av det psykosociala teamet som bland annat består av kuratorer, konsultsjuksköterskor, psykologer, syskonstödjare och läkare. I min funktion är jag bryggan mellan det medicinska och omvårdnad, och jobbar främst med barn som har eller har haft leukemi och lymfom.

Vi är runt 140 anställda på enheten, och idag fem kontaktsjuksköterskor med olika inriktningar för allt som rör leukemi, solida tumörer , cns-tumörer, benign hematologi och benmärgstransplantationer. Vi har en kontaktsjuksköterska som jobbar med uppföljning för  de som behandlats, och träffar barnen vid 13, 17 och 18 års ålder tillsammans med en läkare för att säkerställa överlämningen från barn- till vuxenvård  och svara på barnens och familjernas frågor om tiden under och efter behandlingen samt följa upp kring eventuella senbiverkningar

Många barn behandlas här under lång tid och som sjuksköterska på mottagningen träffar jag idag barn i uppföljningssammanhang som behandlades när jag började. Det är en av de bästa sakerna med mitt jobb, att jag tillsammans med mina kollegor kan får följa barnen och vara med och arbeta för att den tid barnen och familjerna är hos oss ska bli så bra som möjligt. Många familjer och närstående hittar också varandra genom vården på avdelningarna eller i sociala medier på andra håll i landet och vi kan bistå med att familjerna får möta varandra och hålla kontakt.

Varför är just barnonkologi ett område som passar dig?

Vård av barn har alltid intresserat mig, och just inom barnonkologin går forskningen framåt och vi kan erbjuda helt andra typer av behandlingar än tidigare. Det är häftigt att få vara med om den utvecklingen och få följa familjernas förlopp från diagnos till färdig behandling. Det är ett samspel mellan vårdpersonalen, barnet och föräldrarna där vi kan hjälpa barnen och familjerna genom behandling och vård, och även hjälpa dem att på olika sätt påverka sin vård. Vi lyssnar och lär oss tillsammans med varje barn och familj vi möter. Det är ett väldigt bra samarbete hos vårdteamet runt familjerna, och vi alla vill familjerna det bästa med våra olika expertiser. Det är en väldigt motiverande miljö att arbeta i med stor arbetsglädje.  

Vilka är de största förändringar som skett under tiden du arbetat inom området?

Framför allt inom den medicinska behandlingen går utvecklingen snabbt med nya möjligheter till behandling och behandlingsprotokoll. Vi har barn på avdelningen som är med i studier och behandlingsprotokoll och behandlas med nya metoder såsom CAR-T, och vi måste vara uppdaterade kring om nya arbetssätt och rutiner för att behandla och medicinera för att kunna möta familjernas frågor och behov. I takt med utvecklingen måste vi hålla oss uppdaterade, och jag är glad att jag kan gå utbildningen nu för att lära mig mer om det senaste och få möjlighet att nätverka med andra sjuksköterskor i landet.

Något annat som verkligen förändrat barnonkologin är kontaktsjuksköterskorna som har en roll som kontakt mellan patienten och sjukhuset, som familjen kan höra av sig till under och efter behandlingen på barncancercentrum. De jobbar bland annat med medicinska insatser, omvårdnadsinsatser, uppföljning och samordning av vård och mellan barncancercentrum och regionsjukhusen. De är en otrolig tillgång.

Om man inte redan idag jobbar med barnonkologi – varför tycker du att man ska göra det? 

Det är ett fantastiskt område att få utvecklas inom, och vara med att utveckla. Det finns så otroligt många olika kompetenser och professioner, och vi jobbar nära tillsammans med barnet, föräldrarna och syskonen under lång tid. Vi är med och stöttar familjerna genom kriser, och bygger upp en ömsesidig tillit och trygghet. Vi är med även under de glädjande stunderna då exempelvis ett syskon föds, ett barn blir färdigbehandlat eller svarar bra på behandlingen. Trots att många av barnen är svårt sjuka, finns det mycket hopp. Barn är barn och är både ledsna och glada, och trots allt de går igenom är de hoppfulla vilket ger oss som arbetar med familjen väldigt mycket styrka.

Jag jobbade en tid som skolsköterska, men längtade snabbt tillbaka till barncancercentrumet. När tjänsten som kontaktsjuksköterska annonserades tvekade jag inte en sekund på att söka. Och här är jag idag!