De stöttar varandra i sorgen

Att förlora ett barn är bland det värsta som kan hända. Då kan det kännas bra att tala med någon som upplevt något liknande i de lokala föreningarnas Vi som mist-grupper.

Alla lokala föreningar inom Barncancerfonden har verksamhet i form av Vi som mist-grupper, men det ser olika ut.

Sara Burman Svensson är en av ledarna för Barncancerfonden Mellansveriges grupper. Hon vet hur det är att mista ett barn och att få stöd av andra drabbade i en Vi som mist-grupp.

– Målet med träffarna är att möta andra i liknande situation och hjälpas åt att hitta en väg genom sorgen, säger hon.

Barncancerfonden Södra samarbetar med Nationellt komptenscentrum FörSorg i sina Vi som mist-grupper. FörSorg är ett resurscentrum som använder sig av olika perspektiv och metoder för att på bästa sätt möta de behov som en människa har i sitt sorgarbete.